06-08-2018

Budva uskoro dobija teretanu na otvorenom

Opština Budva će, u saradnji sa Turističkom organzacijom za naše sugrađane osposobiti vježbalište na otvorenom, koje će se nalaziti u blizini bazena na Slovenskoj plaži.

Budva uskoro dobija teretanu na otvorenom | Radio Televizija Budva

pomoćnik sekretara Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Aleksandrar Popović kazao je da su u toku pripreme za vježbalište.

"Imamo učestale kontakte sa mogućim izvođačima koji bi mogli da, u skladu sa svim propisima javne nabavke, izvedu taj projekat", naveo je Popović.Samo pet minuta vježbanja na otvorenom, parku ili šumi, može znatno da unaprijedi vaše rapoloženje, tvrde traživači iz Engleske, a još ako se u tom okruženju nalazi vodena površina kao što je rijeka ili jezero, onda to čini zaista dobitnu kombinaciju.

Popović ističe da će voditi računa da sprave koje će biti montirane za teretanu na otvorenom, budu najvećeg mogućeg kvaliteta, te da je u toku intezivirana saradnja sa Turističkom organizacijom, koja bi trebalo da spovede ovaj projekat.

Vježbalište bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta ili do početka septembra, a projekat bi koštao oko 30.000 eura.