08-08-2018

Budvanska rivijera u plusu gotovo pola miliona eura

Hotelska grupa Budvanska rivijera zabilježila je na kraju drugog kvartala neto dobit od 461.940 eura, dok je u istom prošlogodišnjem periodu imala gubitak od 607.000.

Budvanska rivijera u plusu gotovo pola miliona eura | Radio Televizija Budva

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju juna porasli su sedam odsto na 6,74 miliona EUR.

Poslovni rashodi su u odnosu na uporedni period povećani osam odsto na 7,42 miliona. Na troškove zarada, naknada i ostale lične rashode se odnosilo 2,86 miliona eura. Na troškove materijala odnosi se 1,47 miliona, a amortizaciju i rezervisanja 1,31 milion. Ostali poslovni rashodi iznosili su oko 1,79 miliona eura.

Ukupna aktiva Budvanske rivijere na kraju juna vrijedila je 186,46 miliona eura i bila je neznatno veća nego u uporednom periodu. Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 2,21 milion, a kratkoročna 11,66 miliona eura.

Neraspoređena dobit je 1,53 miliona, dok odložene poreske obaveze iznose 9,35 miliona.

Prema podacima Centralne depozitarne agencije, Vlada posjeduje 41,64 odsto akcija kompanije, AIK banka 15,23 odsto, Fond penzijskoinvalidskog osiguranja 12,82 odsto, Stratex development 9,4 odsto, Stratex hospitality Beograd 5,83 odsto i Zavod za zapošljavanje 4,27.