06-06-2021

Budvanska rivijera za otpremnine dala 465.000 EUR, a radnicima smanjili plate

Budvanska rivijera nikada nije objavila tačne podatke o astronomskim otpremninama za rukovodeći i kadar blizak DPS-u iz te hotelske grupe

Budvanska rivijera za otpremnine dala 465.000 EUR, a radnicima smanjili plate | Radio Televizija Budva

Foto: Vijesti

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” prošle godine podijelila je skoro pola miliona eura za otpremnine, da bi ove godine u januaru uzela kredit od dva i po miliona eura za likvidnost, odnosno, da bi izmirivala redovne obaveze.

To je navedeno u izvještaju nezavisnog revizora koji će se naći na skupštini akcionara ove državne kompanije. Sjednica je zakazana za 17. jun.

Ova hotelska grupa je na otpremnine potrošila prošle godine 465 hiljada eura što je deset puta više nego u uporednom godišnjem periodu.

Kompanija je u 2020. godini, kako piše u izvještaju o finansijskom poslovanju, imala 412 zaposlenih, a godinu ranije 599 radnika. To je smanjenje broja zaposlenih za 32 odsto.

O astronomskim otpremnima, koje su u protekloj deceniji davane rukovodećim i kadrovima bliskim DPS-u, mediji su u više navrata pisali, a nikada nijesu objavljivane tačne cifre koliko je koji od direktora ili službenika, koji su odlazili iz ove kompanije, a potom nerijetko se zapošljavali u opštinskim i državnim firmama, dobijao.

Troškovi rada, kako piše u izvještaju revizora, bili su za 40 odsto manji nego 2019. godine, ali je stavka za otpremnine, u izbornoj godini, bila jedino desetostruko uvećana.

Kredit na pet godina

Revizori navode da je “Budvanska rivijera” bila prinuđena da zbog likvidnosti u januaru ove godine uzme kredit od dva i po million eura od NLB banke za koji se obavezala da će ga vratiti za pet godina, ali je grejs period 12 mjeseci.

Da je minula godina bila izuzetno loša za ovu hotelsku kompaniju svjedoči izvještaj o poslovanju za prošlu godinu koji je dostavila Upravi prihoda po kome je ostvarila minus od 9,1 miliona eura što je 703 odsto manje nego godinu ranije kada je neto dobit bila 1,13 miliona.

Zbog ovog gubitka neraspoređena dobit je sada ušla u minus od 4,2 miliona eura, pa je potrebno donijeti odluku o pokriću gubitka. Na kraju 2019. godine neraspoređena dobit je bila u plusu i iznosila je šest miliona eura.

Koliko su loši rezultati poslovanja govori podatak iz finanijskog izvještaja da je kompanija za godinu imala pad prihoda od 87 odsto, odnosno, sa 21,95 miliona u 2019. na 2,96 miliona u prošloj godini.

Iz “Budvanske rivijere” su nedavno za “Vijesti” kazali da su prvi put od 2003. godine ima poslovni gubitak i bili u situaciji čiji izazov je bio nesavladiv.

“Tako je bilans stanja na kraju prošle turističke godine imao za rezultat gubitak od devet miliona”, kazali su u “Budvanskoj rivijeri”.

Novi odbor direktora

Likvidnost su, kako su rekli, sačuvali zahvaljujući akumuliranoj dobiti iz prethodnih godina, uz dodatne mjere štednje, smanjenje fiksnih troškova, reduciranje zarada. Prekinut je investicioni zamah od skoro 40 miliona eura iz prethodnih godina...

Rashodi su u prošloj godini bili 12,25 miliona i niži su za 46 odsto u odnosu na godinu ranije kada su bili 20,77 miliona.

Na skupštini akcionara treba da bude imenovan novi odbor direktora kompanije, dok će kadrovi DPS-a i SD-a, predstavnici državnog kapitala, koji su godinama unazad rukovodili ovom kompanijom biti razriješeni.

Godinama unazad dva rukovodeća mjesta u ovoj kompaniji predsjednika odbora direktora i izvršenog direktora pripadalo je kadrovima DPS-a, uglavnom iz Budve. Aktuleni predsjednik odbora direktora je Saša Radović, a izvršni direktor Katarina Kažanegra.

Bivši drugi čovjek DPS-a, a sada osuđeni šef kriminalne grupe u bjekstvu Svetozar Marović dugo godina je bio na mjestu predsjednika borda direktora.

Vlada u ovoj kompaniji ima 41,6 odsto kapitala, ali sa Fondom PIO koji posjeduje 12,8 odsto i Zavodom za zapošljavanje od 4,2 odsto, država ukupno kontroliše 58,6 odsto akcija.

“MK grupa” Miodraga Kostića sada ima oko 27 odsto akcija preko AIK banka sa 19,8 odsto akcija i “Tendexon limiteda” sa 7,3 odsto. “MK grupa” je prije nekoliko dana povećala svoj udio za 12 odsto akcija koje je kupila od “Stratexa”. “Merkur trgovina” iz Novog Sada, dio poslovne grupe “Preston holding” srbijanskog biznismena Davora Milićevića, tada je kupila od “Stratexa” 3,2 odsto akcija.

Investitor i vlasnik “Strateks grupe” Nil Emilfarb tada je prodao 15 odsto akcija “Budvanske rivijere” za 7,9 miliona eura, navodeći da je odluku o izlasku donio “nakon mnogo iznevjerenih dogovora, rokova i neisplaćenih dividendi”.

Do sada su predstavnici državnog kapitala u Odboru direktora bili Saša RadovićPetar Ivković i Ratko Vukotić, dok je predstavnica kapitala “Stratex grupe” bila Milena Spahić, a “MK grupe” Vladimir Sekulić.

Koliko su loši rezultati poslovanja “Budvanske rivijere” govori podatak iz finansijskog izvještaja da je kompanija za godinu imala pad prihoda od 87 odsto, odnosno, sa 21,95 miliona u 2019. na 2,96 miliona u prošloj godini.

Godinama unazad dva rukovodeća mjesta u ovoj kompaniji (predsjednik odbora direktora i izvršeni direktor) pripadala su kadrovima DPS-a, uglavnom iz Budve.

Izvor: Vijesti