22-11-2018

Budžet Opštine Budva za narednu godinu iznosi 36 miliona eura

Opština Budva je za narednu godinu planirala budžet u iznosu od 36 miliona eura. Najviše novca očekuje se od naplate poreza, oko 17 miliona eura, od čega na ime poreza na nepokretnost 12 i od poreza na promet nepokretnosti 2,7 miliona.

Budžet Opštine Budva za narednu godinu iznosi 36 miliona eura | Radio Televizija Budva

Plan je da se od raznih taksi inkasira 690.000 eura, od Morskog dobra se očekuje priliv od 1,35 miliona, kazao je pomoćnik sekretara Sekreterijata za finansije Slavko Đukanović.

Kako je istakao, kada je riječ o troškovima, planirano je da na plate bude utrošeno 5,6 miliona eura, a 7,2 miliona biće uplaćeno preduzećima i ustanovama koje se finansiraju iz gradske kase, kao i na sport i kulturu, zdravstvo, političke partije.

"Prošle godine smo morali na neki način određena sredstva da ostavimo jer smo znali da moramo riješiti problem WTA otpadne vode što je najveće opterećenje za budžet.To smo uspjeli. Nekih 7,2 miliona je plaćeno u dogovoru sa Ministarstvom finansija. Četiri miliona smo odmah platili iz sopstvenih sredstava, a tri je bila pozajmica od Vlade koju smo izmirili", kazao je Đukanović.

U poređenju sa nacrtom Budžeta za prošlu godinu primjetno je povećanje kod plata. Ove godine je to oko 5,6 miliona, prošle godine je to bilo nešto manje.

"Prošle godine je bilo planirano oko 5,2 miliona. Pred Novu godinu se vrši preraspodjela sredstava. Dolazi do promjena u rukovodećem kadru. Mi imamo problema u Upravi javnih prihoda, a trenutno nemamo nijednog poreskog inspektora. Pokušali smo da popunimo tu poziciju ali teško", istakao je Đukanović i dodao da u sledećoj godini planiraju da tu Službu ojačaju, prime određen broj poreskih inspektora kako bi povećali prihode.

Opredjeljena je velika suma novca za Javne ustanove za narednu godinu.

"Planirana su sredstva za prevoz đaka.To je bio veliki problem, i morali smo da ga riješimo. Zatim tu je Grad teatar gdje je planirano milion eura, za Mediteranski sportski centar 415 hiljada, za RTV Budva 870 hiljada. Transfer Biblioteka Budva 390 hiljada, tansfer Muzeji i galerije Budva milion i 150 hiljada. Crveni krst 80 hiljada, transfer Institucijama sporta 850 hiljada, NVO 80 hiljada, Institucijama kulture 400 hiljada eura. Za jednokratne socijlane pomoći planirano je 110 hiljada", zaključio je Đukanović.