16-05-2019

Bulatović: Budvansko šetalište biće rekonstruisano do početka juna

Početkom maja potpredsjednik Opštine, Vladimir Bulatović, sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Srdjan Gregović i v.d. pomoćnika sekretara Sekretarijata za investicije, Vukašin Mijatović, obišli su šetalište od Budve do tunela prema Kamenovu i detektovali gradjevinske i estetske probleme koji bi trebalo da budu sanirani u narednih desetak dana.

Bulatović: Budvansko šetalište biće rekonstruisano do početka juna | Radio Televizija Budva

U ovom trenutku radi se na postavljanju novih ploča na šetalištu u Budvi, na postavljanju korpi i klupa u zoni gradskog vrtića, a kao jedan od najvećih problema je neuredjenost prostora kod zgrade Jugoslovenskog rečnog brodarstva, rekao je Bulatović za Radio Budvu.

"Kao što i svaki gradjanin može da primjeti, trenutno su neophodna unapredjenja. Ne mogu da se složim sa nekim komentarima da je sitacija jako loša, sitacija je korektna, ali mislimo da može u mnogome da se popravi, prije svega u estetskom dijelu, to je ono što svako vidi na prvi pogled, a potom i u nekim funkcionalnim stvarima", kazao je on.


Samo šetalište, kako je dodao, ne pripada u potpunosti Opštini Budva, već i dijelom državi Crnoj Gori, odnosno JP Za upravljanje Morskim dobrom, te da se jedan dio primjedbi i sugestija koje su date u elaboratu, upravo odnosi i na Morsko dobro, odnosno na firmu koja upravlja pribalnim dijelom budvanske opštine.

Kako je istakao, u izvještaju koji su napravili nisu se bavili samo estetikom već i dodjeljivanjem dužnosti, tj. šta je čija obaveza.

"Nažalost ovdje nije u pitanju opštinsko valsništvo zemljišta, već imamo i dosta privatnog valsništva, i to je, mogu da kažem, najteži dio kada treba da govorimo o uredjenju prostora, jer su neki vlasnici prilično nemarni, za razliku od drugih koji su sto posto kooperativni, ali mislim da nailazimo na jedno razumijevanje i da će u narednih 10 do 15 dana komplet šetalište biti uredjeno vizuelno na način da je prihvatljivo kako i za građane tako i za goste", zaključio je Bulatović.