19-01-2021

Carevic: Predsjednik Skupštine Radović nije poštovao proceduru

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević uputio je zahtjeva predsjedniku SO Budva, Krstu Radoviću za sazivanje sjednice po hitnom postupku.

Carevic: Predsjednik Skupštine Radović nije poštovao proceduru | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva

"Poštovani gospodine Radoviću, kao što znate, sedma sjednica SO Budva bila je zakazana za dan 28.12.2020. godine sa početkom u 10.30 časova, odmah nakon završetka nastavljene šeste sjednice
SO Budva, zakazane istog dana sa početkom u 9.30 časova.
suprotno članu 61 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva kojim je definisano da je na početku sjednice potrebno utvrditi da li su ispunjeni uslovi za rad, pa nakon utvrdenog činjeničnog stanja odložiti sjednicu ukoliko su se stekli uslovi za to, Vi ste odlučili da odložite Sedmu sjednicu SO Budva ne čekajući početak iste, čime ste napravili procesni propust u
smislu citirane odredbe", piše u zahtejevu predsjednika Opštine.


Kao jedan od razloga za odlaganje sedme sjednice lokalnog parlamenta, Carević objašnjava da je Radović nepropisno naveo član 125 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva kojim je definisano učešće NVO sektora u rad sjednice Skupštine, a koji nema nikakve veze sa neodržavanjem sjednice.

"S obzirom da na Kolegijumu niste iznijeli problematiku u vezi nedostavljanja materijala za Program rada Skupštine, smatram da se nisu stekli uslovi da iz ovog razloga dođe do odlaganja
sjednice, posebno ne jer me prethodno niste obvijestili o problematici po ovom pitanju. Na prednje opisan način onemogućili ste izglasavanje Odluke o Budžetu Opštine Budva za 2021. godinu. Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2021. godinu. Programa uredenja prostora Opštine Budva za 2021. godinu, kao i niz drugih važnih odluka koje su bile na dnevnom redu", navodi se u zahtjevu.

Napominjući važnost Odluke o budžetu, Carević poziva Radovića da sazove hitnu sjednicu.

"Odluka o budžetu je neophodna za nesmetano funkcionisanje organa i službi lokalne samouprave, a koja nije izglasana već se
pristupilo privremenom finansiranju koje ima određena isključenja u smislu nesmetanog funkcionisanja finansiranja oragana i službi Opštine Budva. Stoga Vas u skladu sa članom 55 stav 1 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Budva, u svojstvu predsjednika Opštine,
imajući u vidu važnost i neodložnost donošenja odluka iz stava 4 ovog zahtjeva, a radi otklanjanja posljedica prouzrokovanih neizglasavanjem, pozivam da sazovete sjednicu po hitnom postupku u što kraćem roku i obavijestite me o određenom datumu Sedme
sjednice SO Budva", zaključuje se u zahtjevu predsjednika Opštine Budva Marka Carevića.