14-10-2014

Cdu: Samo Minhen i Pariz imaju skuplju vodu od Budve

Na sjednici Skupštine opštine Budva koja je održana avgusta ove godine, usvojena je odluka na koju se poziva gradski Vodovod, po kojoj će građani u zimskom periodu plaćati po kubiku potrošene vode i kanalizacionih usluga 1,28 eura, odnosno 1,93 eura u ljetnjem periodu.

Cdu: Samo Minhen i Pariz imaju skuplju vodu od Budve | Radio Televizija Budva

Kada je riječ o privrednim subjektima, oni će tokom zime plaćati po kubiku 2.46 eura, odonosno 3.85 eura ljeti. Uz to, ova odluka predviđa i plaćanje drastično uvećane distributivne naknade po vodomjeru od 8,09 eura (a koja je do sada iznosila 2 eura).

"Ova odluka nema utemeljenja ni u jednom zakonskom propisu u Crnoj Gori. Ona je, po svemu sudeći, posljedica već dospjelih obaveza opštine Budva iz ugovora koji je zaključen radi izgradnje sistema za preradu i prečišćavanje vode sa Austrijskom firmom WTE.

Ovakav namet građanima Budve je nezapamćen i dovodi ih u neravnopravni položaj u odnosu na sve druge građane u Crnoj Gori, bez ikakvog pravnog osnova i utemeljenja. Imajući u vidu da gradski vodovod opslužuje ukupno 25.000 vodomjera, samo na osnovu sporne distributivne naknade po vodomjeru obezbijediće se mjesečno 175.000 eura, odnosno na godišnjem nivou oko 2,1 milion eura.

Ove godine, na ime naknade po osnovu ugovora, lokalna uprava treba da izmiri prvu ratu od 6,5 miliona eura, što je njen udio u projektu gradnje otpadnih voda, a novac od gotovo od tri miliona eura biće obezbijeđen upravo kroz naknadu računa za vodu i kanalizacione usluge za dvadeset i pet hiljada potrošača.

U ovim novim uslovima, koji su nepodnošljivi i apsolutno neodrživi, cijena vode u Budvi je premašila cijenu vode u mnogim evropskim metropolama. Na primjer, u Milanu se plaća 0,40 eura, u Atini 0,78, u Lisabonu 0,85, u Madridu 0.99 i u Londonu 1.63 eura po kubnom metru. Samo dva grada u Evropi plaćaju skuplju vodu od građana Budve – Pariz 2,16 i Minhen 2,26 eura. Nepotrebno je, ovim povodom, podsjećati na razlike koje postoje u standardu i primanjima u ovim evropskim gradovima u odnosu na Budvu.
Uz ovo, građani Crne Gore u drugim opštinama plaćaju daleko jeftiniju vodu od građana Budve. Niti u jednom gradu u Crnoj Gori, pored znatno nižih cijena vode, građani ne plaćaju distributivnu naknadu u visini od 8.09 eura.

Da li je lokalni parlament imao u vidu materijalni položaj građana Budve ili je prostom „demokratskom većinom“ donio ovakvu odluku, ne vodeći računa o interesima građana koje predstavlja i čije interese treba da zastupa? Ovakav potez direktno je u suprotnosti sa namjerom Vlade Crne Gore o poboljšanju poslovnog ambijenta u našoj državi. Da li su donosioci odluke imali u vidu koliko će ona uticati na povećanje cijena svih usluga u oblasti turizma na teritoriji opštine Budva? Da li su razmislili koliki će novi teret ovakva odluka stvoriti za hotelijere i za vlasnike restorana i drugih ugostiteljskih objekata?

Kao primjer novonastale situacije navodimo račune za vodu pojedninih hotela, čiji su mjesečni računi sa 9.000 narasli na 16.000 eura, tj. sa 24.000 eura na 36.000 eura, ili, npr., račune za septembar mjesec za određene restorane, čiji je račun sa 850 skočio na preko 2.100 eura, ili u supermarketima sa, npr., sa 1.400 na 3.200 eura.

Takođe je neshvatljiva i brzina donošenja ovakve odluke, kao i njeno stupanje na snagu, jer je predmetna odluka donijeta na sjednici Skupštine Opštine stupila na snagu danom donošenja, tj. prije objavljivanja u Službenom listu. Vladajuća većina u lokalnom parlamentu ovu odluku pravda činjenicom da je sama preuzela obaveze u dijelu finansiranja izgradnje sistema za prečišćavanje lokalnih voda (što se, naravno, niti smije, niti može podrazumijevati), tako što će tu obavezu plaćati, tj. platiti građani. Da apsurd ove odluke bude veći, ona se primjenjuje na teritoriji cijele opštine Budva - iako sistem za prečišćavanje otpadnih voda nije pokrio cjelokupnu teritoriju Opštine, tako da građani koji žive na potezu od Reževića do Buljarica plaćaju nešto što im se ne daje kao usluga (!?), jer pumpne stanice u tom dijelu budvanske opštine još nijesu izgrađene, već je samo najavljeno da će se od novembra početi sa izgradnjom novog postrojenja u Buljarici.

Zbog svega navedenog, Crnogorska demokratska unija očekuje, tj. zahtijeva da opština Budva stavi na uvid široj javnosti ugovor sa austrijskom firmom WTE, kako bi svi bili upoznati koje je sve obaveze opština Budva preuzela ovim ugovorom i zbog čega i kako te obaveze moraju plaćati građani Budve.

Cdu takođe pruža punu podršku potpisivanju peticije građana Budve za ukidanje ove odluke, kao i akcijama drugih političkih partija u vezi ovog pitanja", navodi se u saopštenju.