05-11-2018

Centar za prijavu korupcije u Budvi počinje sa radom do kraja godine

Da je Budva spremna da se bori sa korupcijom, govori u prilog najavljeno otvaranje prijavnog Centra, kojem će svi građani anonimmno i lično moći da prijave ovaj problem i pomognu njegovom rješavanju.

Centar za prijavu korupcije u Budvi počinje sa radom do kraja godine | Radio Televizija Budva

Korupcija je nakon siromaštva drugi najznačajniji problem sa kojim se suočavaju ljudi u Crnoj Gori.

Iako je Budva godinama unazad bila poznata po korupcionaškim aferama, novi načelnik Kancelarije za borbu protiv korupcije Časlav Đurović, koji je na funkciju imenovan nedavno spreman je da se uhvati u koštac sa ovim problemom.

Stoga će sve aktivnosti pomenute Kancelarije biti usmjerene na podsticaj građanstva da prijavljuju koprupciju, ne samo u lokalnoj samoupravi već i u ostalim segmentima društva.

"Planirali smo jedan Akcioni plan koji će biti završen do Nove godine i sadržaće određene smjernice rada ove Kancelarije", kazao je Đurović.

Do kraja Nove godine opština Budva će dobiit prijavni Centar, gdje će moći da prijave korupciju.

"Ja planiram da zajedno sa rukovodstvom Opštine u narednih 15 dana otvorim prijavni Centar gdje će građani moći da dođu i prijave odrđene nepravilnosti u radu lokalne samouprave", naglasio je Đurović.

Iako još nije urađen presjek broja prijava korupcije, Đurović ističe da je neophodna podrška kompletnog građanstva.

"Grđani prijavljuju korupciju u određenoj mjeri. Smatram da je osnovni cilj ove Kancelarije da dođe do podataka o svim nepravilnostima u radu bilo kog segmenta društva u Budvi", rekao je Đurović.

Za izradu Programa borbe protiv korpucije u lokalnoj samoupravi potrebno je više edukacije građana kako bi se bolje pripremili i mogli da suzbiju korupciju. Efekti korupcije na lokalnom nivou imaju kao posljedicu ne samo stagniranje ekonomije već i povećanje nezaposlenosti, gubitak povjerenja u administarciju i mnoge druge.