26-06-2015

Cijene vode u Budvi niže za manje od 10 %

Izglasavanjem Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za pružanje komunalnih usluga i korišćenje i održavanje mreže u okviru 19. sjednice SO Budva, koja je sazvana po hitnom postupku na predlog predsjednika Opštine Lazara Rađenovića, cijena vode biće ubuduće niže za nešto manje od 10 %.

Cijene vode u Budvi niže za manje od 10 % | Radio Televizija Budva

Kako je objasnio direktor Vodovod i kanalizacija d.o.o. Budva Milenko Medigović, kubik vode ubuduće građani će plaćati 1,66 EUR umjesto dosadašnjih 1,82 EUR, dok je za privredu to 3,32 EUR umjesto do sada 3,64 EUR. Nadoknada od 8 EUR nije promijenjena.

Za ponedjeljak, 29. jun u 10 sati, najavljeno je održavanje 17. sjednice SO Budva za koju nije bilo kvoruma u ponedjeljak, 22. juna. I za tu sjednicu planirana je samo jedna tačka dnevnog reda Predlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o davanju saglasnosti SO Budva na Odluku o cijenama usluga snabdijevanja vodom i prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda d.o.o. Vodovod i kanalizacija.

Inicijativu za održavanje sjednice lokalnog Parlamenta na kojoj bi se stavila van snage Odluka o cijeni vode, pokrenula je Liberalna partija uz podršku opozicije, ali i drugog koalicionog partnera na vlasti, SDP-a.

Opširnije u prilogu: