12-10-2018

Čiji su trotoari u Budvi?

Po definiciji u Zakonu o bezbijednosti saobraćaja na putevima, trotoar je posebno uređena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka.

Ili je po definiciji sa satiričnog sajta Vukajlija: posebno uređena saobraćajna površina namijenjena za parkiranje, pljuvanje, bacanje otpadaka, pikavaca i sličnih predmeta i posebno - za parkiranje. U rjeđim slučajevima, trotoar se koristi za kretanje pješaka.

Pogledajte fotografije koje smo dobili od naših čitalaca i ocijenite sami.