19-01-2022

Čitaoci šalju: Nepropisno parkiranje u Dubovici

Čitalac našeg portala proslijedio nam je fotografiju nepropisno parkiranog vozila u naselju Dubovica.


Foto: Čitalac

Vozilo je parkirano na mjestu koje je namijenjeno za automobile osoba sa invaliditetom, a nema oznaku da je riječ o toj vrsti prevoznog sredstva.

Praksa nepropisnog parkiranja je, inače, učestala na području Budve, pa i ovom prilikom apelujemo na nadležne da iznađu adekvatno rješenje da se situacija promijeni.


M.S.

Zabranjeno preuzimanje tekstova bez pismenog odobrenja redakcije portala RTV Budva.