13-07-2020

Čitaoci šalju: Zelene površine kao mjesto za parking

U našu internet poštu ponovo su stigle fotografije nepropisnog parkiranja, što nam potvrđuje činjenicu da je Budva jedan od gradova sa najvećim brojem neadekvatno parkiranih vozila na javnim površinama.

Čitaoci šalju: Zelene površine kao mjesto za parking | Radio Televizija Budva

Kako javlja naš čitalac, vikendaši koji se tokom vikenda spuste u Budvu, ali i sami mještani, ne biraju način da svom vozilu obezbijede parking mjesto u hladu.

"Parkiranje na zelenoj površini kod Akademije znanja.
Automobili se ovdje parkiraju svakodnevno", napisao je čitalac.Apelujemo na sve naše sugrađane i goste, da poštuju pravila saobraćaja, ali i da se sa poštovanjem ophode prema zelenim površinama u našem gradu.

S obzirom na prirodu situacije i sezonu koja je po broju turista drastično slabija u odnosu na prethodnu, parking mjesta ima dovoljno, te vozače molimo za poštovanje propisa.