06-09-2014

Crnogorsko turističko udruženje protiv predloženih izmjena Zakona

Predložene izmjene Zakona o turističkim organizacijama zatekle su predstavnike turističke privrede koji se s pravom pitaju koji je cilj i motiv predlagača.

Crnogorsko turističko udruženje protiv predloženih izmjena Zakona | Radio Televizija Budva

Iako se generalno navodi da su osnovni razlozi za izmjene Zakona kvalitetnije uređenje oblasti organizacije i rada turističkih organizacija, načina njihovog finansiranja, kao i kriterijuma za kategorizaciju turističkih mjesta, u CTU smatraju da se ovim izmjenama turističkim organizacijama, kroz dopunjavanje izvora finansiranja, omogućava monopolski položaj i vršenje djelatnosti koju su do sada obavljale turističke agencije, a jasno su predvidjene članom 10. Zakona o turizmu koji predvidja koje sve usluge moze da obavlja turistička agencija.

U obrazloženju za donošenje Zakona ističe se da su korišćenja komparativna iskustva zemalja u regionu a bas nigdje turističke organizacije nisu profitne i komercijalne organizacije koje direktno konkurišu onima koje treba da povezuje i predstavljaju. Ni u jednoj zemlji regiona turističke organizacije ne mogu ostvarivati prihode posredovanjem u prodaji izleta i paket aranžmana turističkih agencija i izdavanjem smještajnih kapaciteta, jer se time ruši princip ostvarivanja javnog interesa u oblasti turizma i direktno ugrožava opstanak turističkih agencija. Predloženim izmjenama turističke organizacije bi došle u situaciju da se nađu nasuprot turističke privrede, obzirom da ih eventualno usvojene izmjene, dovode u situaciju da budu konkurencija jedni drugima.

Posredovanjem u prodaji izleta i paket aranžmana, izdavanjem smještajnih kapaciteta, prodaju suvenira, on line-internet prodaju… treba da nastave da rade turistički, privredni subjekti registrovani za obavljenje ovih djelatnosti a turističke organizacije, kao javne organizacije od opšteg interesa, novim zakonskim rješenjima treba bolje organizovati kako bi ostvarile svoj osnovni cilj- unapređenje i promociju turističkog proizvoda u skladu sa strategijom promocije crnogorskog turizma.

U CTU su saglasni da bi, osim izvora prihoda kojima je posvećena velika pažnja, korisnije bilo za naš turizam da se predlagač informisao o regionalnoj praksi udruživanja turističkih organizacija po načelu prostorno-funkcionalne cjeline kojom se ostvaruje bolji destinacijski menadžment i uspješnija promocija i razvoj crnogorskog turizma, jer je očigledno da se još uvijek nismo adekvatno pozicionirali niti predstavili na svjetskom turističkom tržištu.