15-05-2021

Crveni krst CG podijelio više od 15.000 higijenskih paketa

U periodu od septembra 2020. do kraja marta 2021. godine, Crveni krst Crne Gore je, uz podršku Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, i USAID-a, kao donatora, realizovao projekat odgovora na Kovid-19 u svim opštinama u Crnoj Gori.

Crveni krst CG podijelio više od 15.000 higijenskih paketa | Radio Televizija Budva

Foto: Crveni krst Foto: Crveni krst

Zahvaljujući obezbijeđenim sredstvima, Crveni krst Crne Gore je distribuirao 15.564 higijenskih paketa, 10.000 informativnih flajera (opšte preporuke za ponašanje i mentalno zdravlje), pružio psiho-socijalnu podršku za preko 5.000 osoba i obučio 40 volontera za pripremljenost za djelovanje u epidemiji i prvu pomoć u zajednicama.

"Zahvaljujući obezbijeđenim sredstvima, Crveni krst Crne Gore je distribuirao 15.564 higijenskih paketa, 10.000 informativnih flajera (opšte preporuke za ponašanje i mentalno zdravlje), pružio psiho-socijalnu podršku za preko 5.000 osoba i obučio 40 volontera za pripremljenost za djelovanje u epidemiji i prvu pomoć u zajednicama", navodi se u saopštenju.

Pored higijenskih paketa, Crveni krst Crne Gore je u istom periodu, zahvaljujući takođe Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i vladama Austrije i Kanade, distribuirao 6.500 paketa hrane i hiljadu bebi paketa (hrana i higijena) za socijalno ugroženo stanovništvo širom zemlje.

"Crveni krst aktivno djeluje od početka pandemije izazvane virusom Covid-19, sprovodeći čitav niz aktivnosti za saniranje socio-ekonomskih posljedica virusa, od podjele humanitarnih paketa, pružanja psiho-socijalne podrške, nabavke namirnica, redovnog obilaska ranjivih kategorija kao što su, između ostalih, starija lica, podjele informativnih flajera", kazali su.

Od početka vakcinacije, navode iz Crvenog krsta, njihovi volonteri pružaju podršku na vakcinalnim punktovima kao i u Call centrima.

"Crveni krst Crne Gore kao organizacija sa 145 godina iskustva u humanitarnom djelovanju ne bi mogla sprovoditi svoje programe i pomagati svima kojima je to neophodno bez pomoći domaćih i međunarodnih donatora. Pomoć koja je stigla od navedenih donatora je bila od velikog značaja za našu organizaciju i doprinijela je da ispunimo obaveze i misiju koju kao organizacija civilnog društva imamo. Međunarodna federacija Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, Vlada SAD-a posredstvom USAID-a i Vlade Austrije i Kanade uvijek su pomagale Crveni krst Crne Gore, posebno u kriznim situacijama, kakva je i pojava pandemije. Koristimo priliku da im uputimo zahvalnost ali i da pozovemo ostale donatore i privredne subjekte da zajednički pomognemo ljudima u stanju potrebe, kojih je nažalost svakog dana sve više", istakla je Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore.