29-11-2022

Danas je 29. novembar Dan Crvenog krsta Crne Gore

Organizacija Crvenog krsta u Crnoj Gori osnovana je 1875. godine na Cetinju, a danas je najstarija i najmasovnija organizacija u Crnoj Gori. Dani Crvenog krsta biće održani od 29. novembra do 6. decembra.

Danas je 29. novembar Dan Crvenog krsta Crne Gore | Radio Televizija Budva

Foto: CK Crne Gore

Mnogo je datuma koji su obilježili djelovanje Crvenog krsta u proteklih 147 godina, aavne 1875. godine u Cetinju je osnovan ‘’Odbor za pomoć stradajućim Hercegovcima ‘’, na čelu sa Ilarionom Roganovićem, a zatim i prvo Društvo Crvenog krsta na nekadašnjem jugoslovenskom tlu i Balkanu. Crveni krst Crne Gore obilježava 147. godinu svog postojanja i djelovanja u Crnoj Gori.

Crveni krst Crne Gore danas je najstarija i najmasovnija organizacija u Crnoj Gori, članica međunarodnog pokreta društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja prerasta u moderno i snažno Nacionalno društvo koje ima za cilj pomoći čovjeku u nevolji i koje svoju humanitarno djelovanje iznova potvrđuje pomažući siromašnom, izbjeglom i raseljenom, starim i bolesnim, bolesnoj i napuštenoj djeci, razdvojenim porodicama usljed ratnih sukoba i svima onima kojima je ugroženo ljudsko dostojanstvo i potrebna humanitarna pomoć i zaštita, koju Crveni krst i njegovi volonteri mogu da pruže.

U Crnoj Gori godišnje, preko 2.000 volontera i zaposlenih na razne načine pruža pomoć i podršku za preko 20.000 ljudi, gradeći jače zajednice kroz širenje znanja o Crvenom krstu i promociju humanih vrijednosti, zdravstvene i socijalne djelatnosti, djelovanje u nesrećama, rad sa podmlatkom i omladinom, službu traženja, međunarodnu saradnju.

Od pojave korona virusa, u Kini, koji nije bio ozbiljno shvaćen, pa preko februara i marta kada ova kobna zaraza počinje prekrivati čitav svijet puno se toga promjenilo, ništa više nije kao prije.

Situacija sa kojom se suočavao cijeli svijet je bila specifična.
A u vremenu pandemije CK Crne Gore odigrao je veliku ulogu u pomoći ugroženim i starim licima.

CK Crne Gore svakodnevne vrši podjelu pomoći u vidu robe, odnosno odjeće i obuće, ali i organizuje razne akcije, edukacije, susrete, druženja i predavanja na temu medicine i kvaliteta života.

Ove godine Dani Crvenog krsta biće održani do 29. novembra do 6. decembra.