12-10-2018

Danas konferencija o povezivanju električne energije

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić otvoriće danas završnu konferenciju regionalnog projekta o povezivanju električne energije, koja će se održati u hotelu Splendid.

Danas konferencija o povezivanju električne energije | Radio Televizija Budva

Iz Ministarstva ekonomije saopšteno je da će na konferenciji biti predstavljena realizacija projekta CEI Centralno-evropska inicijativa - Jačanje energetskih regulatornih tijela na Zapadnom Balkanu, u koji su, pored crnogorskog, uključena regulatorna tijela iz Albanije, Italije i Srbije.

„Projekat podrazumijeva zajednički rad regulatornih tijela, operatora prenosnih sistema i berzi iz Albanije, Crne Gore, Italije i Srbije, koji se tokom ove godine realizovao kroz održavanje radionica u Rimu, Tirani i Beogradu, a u cilju stvaranja preduslova za kreiranje regionalnog tržišta električne energije i njegovog povezivanja sa evropskim, kroz međuregionalni market coupling”, navodi se u saopštenju.

Otvaranje konferencije, koju organizuje Regulatorna agencija za energetiku (RAE) u saradnji sa Regulatornom agencijom za energiju, mreže i životnu sredine Italije (ARERA), predviđeno je za devet sati.

„U uvodnom dijelu konferencije, pored Sekulić, govoriće i predsjednik RAE Branislav Prelević i ambasador Italije u Crnoj Gori, Luca Zelioli”, navodi se u saopštenju.