01-12-2017

Danas počinje drugi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Pravo na učešće u drugom krugu imaju samo već prijavljeni visokoškolci, njih 272 koji u prvom krugu nijesu dobili poslodavca.

Danas počinje drugi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem | Radio Televizija Budva

Danas počinje drugi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Pravo na učešće u drugom krugu imaju samo već prijavljena lica, odnosno njih 272 koji u prvom krugu nijesu dobili poslodavca. Sada će dobiti priliku da biraju neka od preostalih 7.000 slobodnih mjesta. Time će, vjerujemo, Program imati stoprocentan ili skoro stoprocentan uspjeh.

Kandidati će imati pravo da se prijavljuju do 5. decembra 2017. godine do 15 časova u skladu sa propisanom procedurom.

Naime, ove godine oglašeno je 10. 029 slobodnih mjesta od čega 60% iz privatnog, a 40% iz javnog sektora. 3.241 lice se prijavilo za učešće u Programu, a 2.969 ostvarilo je pravo da se stručno osposobljava tokom sljedeće godine. Napominjemo da je jedini kriterijum za povezivanje kandidata sa poslodavcima prosječna ocjena.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na četiri godine realizacije Programa, od 14.252 korisnika Programa 6.865 njih odnosno 48,16% je nastavilo radni angažman. Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, organizuje se po šesti put, za 2017/2018. godinu. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.