14-04-2021

Danilo Šćepanović novi načelnik CB Budva

Šćepanović je do sada obavljao poslove inspektora u Sektoru za borbu protiv kriminala.

Danilo Šćepanović novi načelnik CB Budva | Radio Televizija Budva

Kolegijumu direktora Uprave policije donio je danas odluke o dvije kadrovske promjene.

Za načelnika Centra bezbjednosti Budva postavljen je Danilo Šćepanović koji je do sada obavljao poslove inspektora u Sektoru za borbu protiv kriminala.

Na mjesto načelnika Centra bezbjednosti Herceg Novi postavljen je Predrag Žižić koji je do sada obavljao poslove inspektora u Centru bezbjednosti Herceg Novi.

Dosadašnji načelnici ovih centara biće raspoređeni na druge poslove i zadatke u Upravi policije, saopšteno je iz Službe za odnose sa javnošču UP.