10-12-2014

Debata u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Debata u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ | Radio Televizija Budva

U okviru realizacije kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u okviru svog Akcionog plana
za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva za 2014 - 2015. godinu, Opština Budva organizuje debatu: “Važno je/nije važno za ukupan ekonomski i ljudski kapital Crne Gore da žene budu uknjižene kao vlasnice dobara”.

Debata je otvorena za javnost od 11 h do 13 h u amfiteatru SMŠ “Danilo Kiš”.

Cilj je da se tema stereotipa i nasilja u svakom svom obliku učini javnom, a njeno poznavanje, prepoznavanje i aktivno suprostavljanje doprinese podizanju svijesti mladih o neprihvatljivosti bilo kog vida nasilnog ponašanja.

Govornici:
Milan Vučinić, potpredsjednik Opštine Budva;
Biljana Pejović, Načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava;
Sanja Elezović, Savjetnica u odjeljenju za rodnu ravnopravnost pri UNDP u Crnoj Gori;
Lia Magnaguagno, Šefica Odjeljenja za demokratizaciju u Misiji OEBC u Cnoj Gori;
direktorica SMŠ “Danilo Kiš”, Vesna Radunović.

Opština Budva je u svom drugom dvogodišnjem Akcionom planu za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva za period 2013/2014. godina (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, broj 10/13) u okviru poglavlja 5 sa nazivom “Nasilje nad ženama, nasilje u porodici“
koje ima za cilj: eliminisanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama i suzbijanje nasilja u porodici, planirala realizaciju ove debate u okviru predmetne kampanje, a na osnovu člana 3 Odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Budva za period 2013/2014.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je realizator ovog akcionog plana u ime Opštine Budva.

Za više informacija:
Žaklina Fuštić, Kancelarija br. 4, Opština Budva,
e-mail: [email protected],
fix tel 033 451 743.