02-03-2020

Delegacija Opštine Pakrac boravila u posjeti Budvi

Delegacija Opštine Pakrac koju čine Nikola Ivanović, zamjenik gradonačelnice i Milan Kozlović, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Pakracu boravila je danas u Budvi.


Tom prilikom posjetili su predsjednika Opštine i razgovarali o produbljivanju saradnje između ova dva prijateljska grada.

„Istorija povezuje ove opštine i njihove građane i tako je bilo i u teškim vremenima“, istakli su gosti prilikom ove posjete.

Predsjednik Opštine Budva, Marko Carević, izrazio je zadovoljstvo što će se obnoviti veze između ovih gradova te da postoje zajedničke tačke koje u budućnosti mogu spajati ove opštine: međuopštinska saradnja, saradnja u oblasti kulture i vjerski turizam.