21-01-2021

Dječiji dodatak povećati 35 do 60%

Poslanici Socijaldemokrata su predali u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim je predviđeno za 35% do 60% povećanje iznosa dječjeg dodatka.

Dječiji dodatak povećati 35 do 60% | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

"Predloženom izmjenom bi visina dječjeg dodatka mjesečno, za dijete: korisnika materijalnog obezbjeđenja - umjesto sadasnjih 23.68 eura iznosila 37.68 eura; čiji je roditelj, usvojilac, staralac ili hranitelj, kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu individualnog plana aktivacije - umjesto sadasnjih 23.68 eura iznosila 37.68 eura; korisnika dodatka za njegu i pomoć - umjesto sadasnjih 31.87 eura iznosila 45,87 eura; korisnika lične invalidnine - umjesto sadasnjih 39.57 eura iznosila 53,57 eura i za dijete bez roditeljskog staranja - umjesto sadasnjih 39.57 eura iznosi 53,57 eura", kazao je poslanik SD-a u Skupštini CG Boris Mugoša.

Podsjeća da u Crnoj Gori, na mjesečnom nivou oko 14 hiljada djece prima dječji dodatak.

"Od tog broja, za njih preko 87% predloženo povećanje dječjeg dodatka iznosi 60%", kazao je Mugoša.

Dodaje da su za sprovođenje ovog zakona potrebna dodatna sredstva u budžetu u iznosu od oko 2,5 miliona eura godišnje, jer je u 2020. godini ukupno isplaćeno po osnovu dodatka za djecu preko 4,5 miliona eura.

"Djeca su grupa u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a ona koja su siromašna lišena su osnovnih ljudskih prava. Zbog toga jedan od ključnih prioriteta mora biti smanjenje siromaštva djece", navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da je prema podacima Monstata iz 2018. godine svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku od siromaštva.

"Povećanje iznosa dječjeg dodatka doprinijelo bi i smanjivanju evidentnih razlika u zavisnosti od sredine u kojoj djeca žive i naravno materijalnog statusa porodice. Naime, u sjevernom regionu rizik od siromaštva (37,9%) znatno je veći nego u centralnom (15,4%) i južnom (19,6%)", navodi se u saopštenju.

Predlogom zakona definiše se i početak njegove primjene za 1. april 2021. godine, zbog privremenog finansiranja koje je u toku.