30-07-2018

Dozvolu za privremeni boravak i rad dobiće preko 23 hiljada stranaca

Dozvolu za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori ove godine bi, u skladu sa odlukom Vlade, moglo dobiti 23,19 hiljada stranaca, umjesto ranije planiranih 18,19 hiljada.

Dozvolu za privremeni boravak i rad dobiće preko 23 hiljada stranaca | Radio Televizija Budva

Vlada je u četvrtak usvojila izmjene odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za ovu godinu, kojim se godišnja kvota stranaca povećava sa 18,19 hiljada na 23,19 hiljada.

Izmjenama je na deset hiljada povećan broj dozvola u takozvanoj rezervi, koje nadležni državni organ može dodatno da rasporedi za pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, na zahtjev Zavoda za zapošljavanje. Njihov broj je povećan sa ranije predviđenih pet hiljada na deset hiljada.

Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za ovu godinu usvojena je krajem novembra, a primjenjuje se od 1. januara.

Odlukom se utvrđuje godišnji broj dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, odnosno godišnja kvota, kao i djelatnosti i zanimanja u kojima se stranci mogu zapošljavati.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova agenciji Mina-business je ranije saopšteno da je taj Vladin resor do polovine maja izdao oko devet hiljada dozvola za privremeni boravak i rad, što je 10,4 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći broj stranaca kojima su izdate te dozvole su bili državljani Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH) i to u djelatnostima iz oblasti građevinarstva, ugostiteljstva i ostalih uslužnih.