11-04-2021

Dozvolu za skladištenje otpada dobili mimo zakona

Provjerom utvrđeno da Opština Budva sa kompanijom Jaz Ekspres nije zaključila ugovor o povjeravanju poslova vezanih za sakupljanje, transport, preradu i zbrinjavanje otpada. Predsjednik skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Dragan Krapović kazao je da je šokiran postupanjem Agencije za zaštitu životne sredine.


Foto: Dan online

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, na čijem čelu je direktor Nikola Medenica, 4. marta ove godine donijela je rješenje, na osnovu kojeg je u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada upisana kompanija Jaz Ekspres (Jaz Express), koja je ranije bila pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT). Radi se o firmi koja je u vlasništvu Petra Miloša, bliskog prijatelja Miloša Marovića, sina bivšeg potpredsjednika DPS-a i pravosnažno osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe Svetozara Marovića.

U rješenju koje je potpisao Medenica u stavu IV navodi se: „Sakupljene količine navedenog otpada privremeno će se skladištiti (1 do 2 sata) na privremenom skladištu...” koje se nalazi na lokaciji u katastarskoj opštini Maine (Opština Budva). U članu 37 Zakona o upravljanju otpadom piše: „(1) Privredna društva i preduzetnici koja ispunjavaju uslove iz člana 36 stav 1 ovog zakona za obavljanje djelatnosti sakljanja, odnosno transporta otpada upisuju se u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada. (2) Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje Agencija. (3) Registar iz stava 1 ovog člana vodi Agencija. (4) Način vođenja registra sakupljača, odnosno prevoznika otpada i bliži uslovi iz člana 36 stav 1 ovog zakona utvrđuju se propisom ministarstva.” Dakle, u tom članu se nigdje ne pominje „privremeno skladišćenje otpada”. Predsjednik skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Dragan Krapović kazao je da je šokiran postupanjem Agencije za zaštitu životne sredine.

– Tu agenciju trenutno vodi gospodin Nikola Medenica, inače kadar SD. Naime, gospodin Medenica je firmi Jaz ekspres iz Budve odobrio privremeno skladištenje, jedan do dva sata vremena, raznih vrsta otpada, uključujući mješani komunalni otpad, papir, karton, staklo, plastiku, kuhinjski i restoranski otpad, otpad iz parkova i vrtova, biorazgradivi otpad, jestiva ulja i masti, zemlju, kamen i metale i vjerovali ili ne, kanalizacioni mulj, odnosno mulj iz septičkih jama. Naravno, to je uradio na način koji je suprotan zakonu, pozivajući se na član 37 Zakona o upravljanju otpadom. Pomenuti član zakona reguliše isključivo registar za sakupljanje otpada, odnosno transport otpada, a privremeno skladištenje ne postoji kao zakonska kategorija, već je skladištenje otpada regulisano članom 33 istog zakona. Naglašavam da predmetna lokacija nije prepoznata ni lokalnim (važio 2017. do 2020. godine) ni državnim planom upravljanja otpadom (važio 2015. do 2020. godine), a koji su ionako istekli. Nadalje, član 35 Zakona o upravljanju otpadom jasno obavezuje Agenciju da odbije svaki zahtjev za koji ne postoji uporište, odnosno uslovi utvrđeni odgovarajućim prostorno – urbanističkim planom. Predmetnu lokaciju ne prepoznaje niti jedan prostorno-urbanistički plan, i kada se sve ovo uzme u obzir, jasno je da su se gospodin Medenica i Agencija za zaštitu životne sredine teško i bezobzirno ogriješili o zakon i službenu dužnost – zaključio je Krapović.

Sekretarijat Opštine Budva: Dovedeni smo u zabludu

Sekretarijat za komunalno stambene poslove Opštine Budva, u kojoj je trebalo da se skladišti otpad koji sakupi kompanija Jaz ekspres, donio je 7. aprila rješenje kojim je poništeno rješenje tog opštinskog organa donijeto 18. februara 2021. godine, koje u svom rješenju pominje Medenica. U obrazloženju novog rješenja, između ostalog, piše: „Dakle, u zahtjevu br. UPI 07-082/21-110/1 od 5. februara 2021. godine navedeno je da će otpad biti direktno transportovan na deponiju bez privremenog skladištenja, čime je ovaj organ doveden u zabludu u vezi sa načinom postupanja sa otpadom”. Ističu da je provjerom utvrđeno da Opština Budva sa kompanijom Jaz ekspres nije zaključila ugovor o povjeravanju poslova vezanih za sakupljanje, transport, preradu i zbrinjavanje otpada. Dana, 8. aprila kompanija Jaz ekspres dopunila je zahtjev za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada. U toj dopuni zahtjeva navodi se da su odlučili da promijene lokaciju za privremeno skladištenje otpada i naveli da se nova lokacija za to nalazi u katastarskoj opštini Kubasi (Opština Kotor).

Mještani Mjesne zajednica Savina Donji Grbalj – Kotor poslali su 9. aprila ove godine dopis Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor u kojem navode da su jedinstvenog stava da se u katastarskoj opštini Kubasi, odnosno njihovoj mjesnoj zajednici i uopšte na teritoriji Opštine Kotor ne može privremeno skladištiti otpad, odnosno vršiti djelatnost koja je suprotna planskim dokumentima. Tražili su da se u najkraćem roku odbije taj „nasrtaj na životnu zajednicu”. „Dan” je pokušao da dobije odgovor od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, međutim, odgovor na pitanja koja su poslata 8. aprila nije stigao do objave teksta.


Izvor: Dan online