11-06-2021

Drobni pijesak - parče raja omiljeno među turistima

Ka jugu, prema Petrovcu, teren je takav da se formiralo više malih, uvučenih plaža, pristupačnih samo s mora. Tu se po svojoj ljepoti izdvaja Drobni pijesak, plaža smještena u skrovitoj uvali, duga 250 metara.


Foto: Waytomonte.com

Kamenita plaža ima zaleđe obraslo maslinama i makijama što joj često daje epitet "divlje".

Na samoj plaži nalazi se izvor pitke vode koja ovaj dio čini još prijatnijim. Drobni pijesak je omiljeno izletište mještana.

U prošlosti se ovdje održavao skup plemenskih poglavara Paštrovića - Bankada.