21-08-2019

Drugi upisni rok na Fakultetu za biznis i turizam Budva počinje sjutra

Fakultet za biznis i turizam Budva upisuje devetu generaciju studenata na osnovne, specijalističke i magistarske studije menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu.

Drugi upisni rok na Fakultetu za biznis i turizam Budva počinje sjutra | Radio Televizija Budva

Prijave za drugi upisni rok i upis primljenih kandidata obaviće se u zgradi univerzitetskog centra „Akademija Znanja“ Budva, svakog radnog dana od 09 do 14 h, od 22.08. do 05.09.2019. godine.

Uz prijavu za upis na PRVU GODINU akademskih osnovnih studija, kandidati sa završenom srednjom školom IV-1 stupnja podnose originalna svjedočanstva, ili propisno ovjerene fotokopije, o završenim razredima srednjeg obrazovanja, diplomu o položenom završnom, maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rodjenih (original) ili kopiju biometrijske lične karte, ovjerenu kopiju diplome “LUČA” ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje), kao i 2 fotografije formata za pasoš.

Pravo upisa na TREĆU GODINU studija imaju svršeni studenti viših hotelskih, turističkih i srodnih škola, uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim programom.
Uz prijavu za upis studenti podnose diplomu o završenim dvogodišnjim studijama, izvod iz matične knjige rodjenih (original) ili kopiju biometrijske lične karte i uvjerenje o položenim ispitima tokom dvogodišnjih studija, kao i 2 fotografije formata za pasoš.

Pravo upisa na SPECIJALISTIČKE STUDIJE imaju svršeni bachelor-i turizma i hotelijerstva i sličnih studijskih programa visokog obrazovanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta i drugih nauka, uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim programom.

Uz prijavu za upis studenti podnose bachelor ili sličnu diplomu, izvod iz matične knjige rodjenih (original) ili kopiju biometrijske lične karte i uvjerenje o položenim ispitima tokom studija (suplement diploma), kao i 2 fotografije formata za pasoš.

Pravo upisa na MAGISTARSKE STUDIJE imaju svršeni specijalisti i bachelor-i menadžmenta iz turizma i sličnih studijskih programa visokog obrazovanja sa 240 ECTS kredita iz oblasti ekonomije, menadžmenta i drugih nauka, uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita u skladu sa nastavnim programom.

Uz prijavu za upis studenti podnose diplomu specijaliste ili bachelor-a, izvod iz matične knjige rodjenih (original) ili kopiju biometrijske lične karte i uvjerenje o položenim ispitima tokom studija (suplement diploma), kao i 2 fotografije formata za pasoš.


Zainteresovana lica prijave mogu podnijeti na posebnom obrascu koji se dobija na Fakultetu, ili web-site-u Fakulteta.

Detaljnije informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti pozivom na brojeve:
067 241 977, 069 280 700, i 069 050 243 ili posredstvom e-mail-a: [email protected]