05-12-2019

Država povlači 32,5 miliona eura od profita EPCG

Odbor direktora EPCG donio je odluku o isplati dividende akcionarima kompanije za 2018. godinu.

Država povlači 32,5 miliona eura od profita EPCG | Radio Televizija Budva

Kako je saopšteno iz kompanije, iz nerasporedjene dobiti u iznosu od 48,6 miliona eura izdvaja se 38,27 miliona eura za isplatu dividende za 2018. godinu.

Ova sredstva biće rasporedjena za isplatu akcionarima proporcionalno njivom učešću u vlasničkoj strukturi Društva i biće realizovana do 30 dana od dana donošenja Odluke.

S obzirom da je država vlasnik 85 odsto akcija, njoj će pripasti 32,5 miliona eura.

Bruto vrijednost po otplaćenoj akciji iznosi 0,36 eura, precizirali su iz EPCG.

“Odbor je još jednom konstatovao dobro poslovanje Kompanije, a takvi rezutati dodatno su osnažili i usvajanje Odluke o investicionom planu Elektroprivrede za 2020-2024. godinu.
Planom je, osim modernizacije postojećih objekata, definisana izgradnja prijeko potrebnih izvora električne energije uz diversifikaciju proizvodnje iz obnovljivih izvora. Definisano je da je prioritet razvoja u narednom periodu proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, prije svega sunca i vjetra”, navodi se u saopštenju.

Stvaraju se završni preduslovi za realizaciju projekta izgradnje vjetroparka “Gvozd” na Krnovskoj visoravni vrijednog 60 miliona eura i početka njegovog rada krajem 2022. godine, te izgradnja solarne elektrane “Briska Gora” kod Ulcinja vrijednog preko 200 miliona eura.

U usvojenom planu definisana je i izgradnja HE “Komarnica” snage 155 MW, a vrijednost projekta je oko 300 miliona eura. U okviru valorizacije hidroenergetskog potencijala donjeg toka rijeke Pive, predvidjena je i izgradnja HE “Kruševo”.

U tom smislu, a radi definisanja konačnog tehničkog rješenja planirana je izrada Studije iskorišćenja tog potencijala. Na osnovu toga definisaće se tehnička specifkacija i cijena izgradnje Hidroelekrtane i pratećih objekata.
Planom su takodje precizno definisana i kapitalna ulaganja u revitalizaciju i modernizaciju postojećih elektrana čime se obezbjeđuje visoka pogonska spremnost, pouzdanost u radu i sigurnost u snabdijevanju svih potrošača. Ulaganja u pomenute objekte su već počela, a u narednom periodu u HE “Perućica” investiraće se 60 miliona eura, dok će u HE ”Piva” biti uloženo 15 miliona eura.