06-09-2014

Dvodnevna Regionalna parlamentarna konferencija u Budvi

Regionalna parlamentarna konferencija, na temu „Uloga parlamenata u nadzoru energetskih politika i investiranja u oblasti energetike u zemljama Zapadnog Balkana“ održaće se 6. i 7. septembra 2014. godine, sa početkom u 10 časova, u Budvi. Prvi radni dan konferencije održaće se u hotelu Montenegro, dok će drugi dan biti organizovan u hotelu Splendid.

Dvodnevna Regionalna parlamentarna konferencija u Budvi | Radio Televizija Budva

Konferencija, koju će otvoriti potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Suljo Mustafić, održaće se u okviru aktivnosti Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana, uz podršku Vestminsterske fondacije za demokratiju. Mrežom trenutno predśedava Aleksandar Damjanović, poslanik Skupštine Crne Gore.

Učešće u radu konferencije uzeće poslanici i predstavnici osam parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, eksperti u oblasti energetike, energetskih politika i investicija u energetiku, predstavnici regulatornih tijela, ministarstava za energetiku i ekonomiju, kao i kompanija koje se bave poslovima iz navedene oblasti.

Uz predsjedavajućeg Mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije i evropske integracije Zapadnog Balkana i predśednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, Aleksandra Damjanovića, u radu konferencije, kao predstavnici Skupštine Crne Gore, učešće će uzeti i članovi Odbora: Filip Vuković, Almer Kalač i Mladen Bojanić.