15-09-2017

Džaković: Svojim prisustvom na sjednicama SO Budva omogućiću dalji rad Skupštine opštine Budva

Objavljujemo obavještenje nezavisnog odbornika Skupštine opštine Budva Stevana Džakovića.

Džaković: Svojim prisustvom na sjednicama SO Budva omogućiću dalji rad Skupštine opštine Budva | Radio Televizija Budva

Saopštenje prenosimo u cjelosti.

Nedavno objavljeno saopštenje Demokrata kojim su se konačno obavezali da će nakon prekida bojkota u radu Skupštine CG pokrenuti inicijativu za promjenu izbornog zakona u Crnoj Gori, u cilju otvaranja izbornih lista, je bez sumnje, istorijski značajna vijest, prva takva od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori.

Zato, ovom prilikom, želim da im se lično zahvalim i odam priznanje, kao prvoj partiji na političkoj sceni Crne Gore koja je pokazala volju i iskazala namjeru, da čim se stvore uslovi, nakon prekida bojkota rada Skupštine, inicira formiranje višestranačke radne grupe koja će u precizno utvrđenom roku pripremiti izmjene i dopune izbornog zakona. Osnovna izmjena ovog Zakona bi se odnosila na omogućavanje biračima da konačno neposredno biraju svoje predstavnike, u skladu sa Ustavom CG. Jedino na ovaj način, omogućavanjem jednakog biračkog prava i prava na neposredne izbore, stvoriće se nužno potrebni uslovi za slobodne i fer izbore, i takvi izbori će predstavljati istinski izraz volje građana.

Nakon pomenutog saopštenja Demokrata, nijesu više samo usamljeni pojedinci i grupe građana jedini borci za ostvarivanje ovog osnovnog političkog prava. Demokrate kao jedna mlada politička partija u usponu, svojim saopštenjem jasno je iskazala značaj neposrednog izbora odbornika i poslanika. Vjerovatno i zato što u svojim redovima imaju veliki broj mladih visokoobrazovanjih ljudi, pa im nije problem da predlože otvaranje izbornih listi i omoguće biračima da slobono i neposredno biraju. Zahvalan sam im i zbog toga, što su na ovaj način pokazali spremnost da se odreknu sigurnih i udobnih mandata, sa ciljem da omoguće svim tim mladim ljudima podjednako biračko pravo, dakle, jednaku šansu za uspjeh.

Ustavni sud Crne Gore svojim rješenjem br.4/16 od 24.03.2017. godine, pravo na neposredne izbore tumači kao pravo birača da lično glasa, nažalost i zaštitnik ljudskih prava dijeli isto mišljenje. Demokrate, siguran sam, ne smatraju da je pravo na neposredne izbore, pravo birača da lično glasa na dan izbora, već taj termin tumače kao sav normalan svijet, a to je pravo birača da neposredno, dakle direktno, bira svoje odbornike i poslanike i što je takođe važno istaći, nemaju problem, da taj svoj stav javno saopšte.

Predstavnici javnog servisa, uvaženi akademici, univerzitetski profesori, visoki funkcioneri drugih političkig partija, predstavnici međunarodnih organizacije koje prate demokratizaciju našeg društva kao i velika većina građana, vrlo dobro znaju šta znači termin neposredni izbori, siguran sam da to zna i gospodin Zaštitnik ljudskih prava kao i sudije Ustavnog suda, međutim u “partitokratskoj” Crnoj Gori to osnovno građansko i političko pravo očigledno treba sakriti od onih kojima to pravo jedino i pripada a to su građani Crne Gore. Zato je, prije neki dan javno objavljeno saopštenje Demokrata, dugo očekivani zrak slobode u partijski zarobljenoj Crnoj Gori. Ovim obećanjem Demokrate su očigledno pokazale da žele da se bave politikom na drugačiji način, koliko će u tome uspjeti ostaje da se vidi.

Konačno, sve veći broj građana Crne Gore shvata da je važeči Zakon o izboru odbornika i poslanika usvojen da bi im se nažalost, uskratilo osnovno građansko pravo da biraju i budu birani. Svi mi građani imamo prava i obaveze, naše obaveze, pored ostalog, određuju poslanici i odbornici usvajanjem zakona i dr. propisa. Poslanici koje mi nismo birali, a koji su nama to pravo uskratili. Drugim riječima ako ne možemo da ostvarimo pravo da neposredno biramo odbornike i poslanike, postavlja se pitanje koliko smo u obavezi da poštujemo obaveze proistekle iz zakona koje usvajaju poslanici, koje nismo mi birali, već su nam ih nametnuli predsjednici parlamentarnih partija. Borba za otvorene liste je borba za slobodu svih građana Crne Gore.

Na prozivke koje su se, ovih dana čule od strane predstavnika Demokratskog Fronta iz Budve, ponavljam im da odustajem od svog ranijeg zahtjeva da i ova grupacija postupi u skladu sa svojim programskim opredjeljenjima, jer sam siguran da su greškom u svoj Program stavili otvorene liste. Zahvaljujući javno iskazanom obećanju Demokrata, izjavljujem da ću ubuduće svojim prisustvom na sjednicama SO Budva omogućiti dalji rad Skupštine opštine Budva. Kao nezavisni odbornik svakako zadržavam pravo da predlažem odluke, amandmane i glasam u skladu sa svojim principima, a sve u cilju zaštite interesa građana Budve.

Nastojaću da nijednom svojom aktivnošću ne blokiram usvajanje odluka aktuelne većine u Budvi. Zbog svega navedenog ipak smatram da moje dalje prisustvo na sastancima vladajuće koalicije nije potrebno, tako da istim ne želim prisustvovati.

Na kraju, moram priznati da ostaje izvjesan osjećaj gorčine, zbog saznanja da nam je trebalo više od tri mjeseca da se shvati važnost zahtjeva koji sam postavio.

A ukoliko ipak neki od konstituenata aktuelne većine priželjkuje nove izbore u Budvi, poručujem im da ta adresa nije Stevan Džaković, i da je potraže negdje drugo.


Nezavisni odbornik
Stevan Džaković