04-02-2015

Ekološka kultura je ulaznica za budućnost (Audio)

Na juče održanoj osnivačkoj Skupštini NVO „Ekološko društvo“ Budva izabrano predsjednišvo i razmatran program rada za 2015 godinu.

Ekološka kultura je ulaznica za budućnost (Audio) | Radio Televizija Budva

Nakon duže pauze sa aktivnostima počinju članovi nekadašnjeg Ekološkog duštva podpomognuti nastavnim kadrom, kako bi budvanski ekološki pokret obuhvatio što više mladih ljudi.

Sa sloganom „Ekološka kultura je ulaznica za budućnost“ novoformirano Ekološko društvo poziva sugradjane da, ako žele da žive u zdravoj i očuvanoj životnoj sredini, priključe se.

Detalje o ciljevima i prvim aktivnostima saopštio je predsjednik Miodrag Vugdelić koje možete čuti u audio snimku: