20-06-2021

FSKL Budva: Konkurs za upis novih studenata

Konkurs za upis studenata u prvu godinu četvorogodišnjih inženjerskih osnovnih akademskih studija za studijski program Saobraćaj, komunikacije i logistika po modulima Željeznički, Drumski, Poštanski i Vazdušni saobraćaj, E-komunikacije i Logistika, za studijsku 2021/2022. godinu, počeo je 18. juna.

FSKL Budva: Konkurs za upis novih studenata | Radio Televizija Budva

Nastava se odvija u Budvi u prostorijama Fakulteta u „Akademiji znanja“.Uslovi za upis dati su na sajtu Fakulteta www.fskl-cg.me (KONKURS)

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se od 21.06.2020. godine, od 09-15 časova, u Budvi, Akademija znanja DOO, ul. Žrtava fašizma bb.


Godišnja školarina iznosi 1.350,00 eura ako se plaća prilikom upisa, odnosno ako se plaća na rate iznosi 1.500,00 eura sa mogućnošću plaćanja u 10 mjesečnih rata. Studenti koji školarinu plaćaju u 10 mjesečnih rata prilikom upisa obavezno plaćaju 20% od ukupnog iznosa školarine.


Pravo besplatnog upisa u prvu godinu studija imaju dobitnici „LUČE A“. Sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti na Fakultetu: Budva, tel: +382 33 682 222, +382 67 305 645 i +382 67 616 601 +382 68 046 320; E-mail: [email protected] ili na sajtu Fakulteta www.fskl-cg.me

Posjetite instagram profil Fakulteta za za saobraćaj, komunikcije i logistiku-Budva