05-03-2021

Glumac Marko Baćović novi direktor CNP-a

Glumac Marko Baćović biće novi direktor Crnogorskog narodnog pozorišta, odlučila je juče Vlada na redovnoj sjednici.

Glumac Marko Baćović novi direktor CNP-a | Radio Televizija Budva

Foto: Nemanja Nikolić

On će zamijeniti doskorašnju poslovnu direktoricu Milicu Tomović, koju je Vlada takođe juče razriješila prije isteka mandata, zbog podnošenja ostavke. Ovim imenovanjem Baćović će ujedno obavljati dužnosti i poslovnog i umjetničkog direktora CNP-a.

Članom 20 Statuta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište propisano je da direktora i umjetničkog direktora pozorišta imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministarstva, u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Pozorišta.

Članom 46 stav 1 Zakona o kulturi utvrđeno je da javnom ustanovom rukovodi direktor, dok je članom 47 stav 2 propisano da se za direktora javne ustanove čiji je osnivač država imenuje afirmisani umjetnik ili afirmisani stručnjak u kulturi.

Takođe, članom 6 Odluke o organizovanju Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište propisano da pozorištem rukovode direktor i umjetnički direktor, koje imenuje i razrješava Vlada, u skladu sa zakonom.

“Ukoliko se za direktora pozorišta imenuje umjetnik visoke reputacije ili stručnjak visoke reputacije u kulturi odnosno pozorišnoj djelatnosti u skladu sa zakonom, nije obavezno imenovanje umjetničkog direktora, pa imajući u vidu navedene odredbe Zakona i Odluke, predlaže da Vlada imenuje Marka Baćovića, glumca, istaknutog i afirmisanog umjetnika, za novog direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište”, navodi se u odluci Vlade.

Marko Baćović rođen je 1957. godine u Nikšiću, a već duže vrijeme živi i radi u Beogradu. Glumu je završio na zagrebačkoj Akademiji za kazalište i film, a 1986. godine je postao stalni član glumačkog ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu.

Odigrao je preko 60 uloga u domaćim filmovima i serijama, kao i na desetine uloga u teatru, kako u svom matičnom Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tako i na scenama drugih pozorišta širom bivše Jugoslavije.

Izvor: Cdm