20-05-2022

Građanska akcija: Otvoreno pismo premijeru Abazoviću

Pismo Građanske akcije upućeno premijeru potpisuje Božidar Vujičić, a prenosimo ga integralno.

Građanska akcija: Otvoreno pismo premijeru Abazoviću | Radio Televizija Budva


Gospodine predsjedniče Vlade Crne Gore, da li zaista mislite da se Vlada Crne Gore, koju bira neustavna i na korupciji i diskriminaciji biračkog prava zasnovana Skupština Crne Gore, može izboriti sa organizovanim kriminalom i korupcijom?
Ni jedan poslanik Skupštine, pa ni poslanici koji podržavaju manjinsku vladu, nisu izabrani u skladu sa Ustavom i međunarodnim propisima. Vjerujem da ste saglasni da raspodjela mandata kandidatima po redosledu kandidata na izbornoj listi predstavlja diskriminaciju i korupciju biračkog prava. Birači dajući glas izbornoj listi dali su glas svim kandidatima na izbornoj listi, kako onda neki kandidati dobiju mandat a neki ne, odgovor je jasan, diskriminacijom i korupcijom.

Korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, kandidati koji su dobili mandat, postaju državljani-kandidati sa većim pravom od državljana-kandidata, koji nisu dobili mandat. Vi ste upravo dobili mandat premijera od poslanika, koji su mandat dobili korupcijom i diskriminacijom biračkog prava, vjerujem da to znate i da vam je barem malo neprijatno zbog te činjenice.

Neustavna Skupština CG bira većinu članova u Sudskom i Tužilačkom Savjetu i na taj način, suprotno preporukama GREKO-a, ne dozvoljava sudstvu i tužilaštvu nezavisnost, koju bi imali kad bi većinu u Sudskom i Tužilačkom Savjetu imali tužioci i sudije, izabrani od strane kolega sudija i tužilaca a ne “ugledni pravnici“ zajedno sa ministrom pravde, koje bira neustavna Skupština.

Ako želite istinski da se borite protiv korupcije i organizovanog kriminala imate priliku da prihvatite inicijativu Građanske akcije, podnijetu Vladi CG, da predložite neustavnoj Skupštini da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, kojim izmjenama bi se Zakon uskladio sa Ustavom i međunarodnim propisima, u vezi korišćenja biračkog prava. Da na taj način Crna Gora dobije osnov za borbu protiv korupcije i kriminala, ustavnu Narodnu Skupštinu, koja bi većinu u Tužilačkom i Sudskom Savjetu prepustila tužiocima i sudijama.

Usklađivanje biračkog prava sa Ustavom i međunarodnim propisima moguće je jedino otvaranjem izbornih listi, da umjesto glasanja za listu birači glasaju za kandidate na izbornoj listi. Da glas birača ide izbornoj listi a da poslanički mandat dobije kandidat sa izborne liste, koji dobije najviše glasova. Otvaranjem izbornih listi, omogućilo bi se ostvarivanje jednakog i neposrednog biračkog prava, uskladilo bi se osnovno ljudsko i političko pravo sa Ustavom i međunarodnim propisima a ne bi se mijenjao izborni sistem, tako da je za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika, u dijelu koji se odnosi na ostvarenje biračkog prava, potrebna većina od 41 poslanika (Amandman IV, stav 1 na Ustav CG), odnosno nije potrebna dvotrećinska većina poslanika, jer se izborni sistem ne bi promijenio izmjenama odredbi, koje se odnose na biračko pravo, ostao bi isti, proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom, koji je i sada određen Zakonom o izboru odbornika i poslanika.
Poštovani predsjedniče Vlade CG, učinite pravi iskorak za ostvarenje vladavine prava, podnesite neustavnoj Skupštini predlog za usaglašavanje biračkog prava sa Ustavom i međunarodnim propisima i pokažite da ste spremni da se borite sa uzrokom sistemske korupcije i organizovanog kriminala, umjesto što se borite sa posledicama korupcije i kriminala.