19-06-2021

Gregović: Radovi na modernizaciji raskrsnica u Budvi biće okončani narednih dana

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove je nastavio sa modernizacijom raskrsnica sa vertikalnom svjetlosnom signalizacijom. Prema riječima sekretara Sekretarijata Srđana Gregovića, radovi koji su u toku će biti okončni u naredna tri dana."U toku su radovi na raskrsnici bulevara Jadranski put i ulice Bjelasnica (kod Džoli apartmana) gdje se postavljaju novi stubovi, tri konzolna i pet manjih stubova kao i nosača i novih pješačkih i vozačkih laterni. Novopostavljena oprema će se uklopiti u već uspostavljeni savremeni sistem gdje smo u prethodnom periodu postavili semafore na raskrsnici kod Opštiine i kod teniskih terena", kazao je Gregović za portal RTV Budva.Ovim aktivnostima je, kako je dodao, prethodila izrada studije saobraćaja i na osnovu nje tehnička dokumentacija linijske koordinacije saobraćaja na bulevaru Jadranski put.

"Kao što je javnosti poznato, protok vozila bulevarom je ekstreman u toku cijele godine, a posebno u ljetnjim mjesecima dok se u vrsnom momentu u avgustu broji i preko 25.000 vozila u danu (smatra se da je 50% tranzitnog karaktera). Ovo opterećenje prelazi i do dva puta izuzetno opterećen autoput, tako da pitanje obilaznice ili brze ceste je vrhunski prioritet u cilju uspostavljanja funkcionalnog saobraćajnog sistema. Ono što je bila naša namjera je da se uspostavi kontrolisani protok saobraćaja tzv. zeleni talas, a prije svega sam zadovoljan što smo uspostavili bezbjedne pješačke komunikacije na lokacijama koje su nekada bile prepoznate kao crne tačke saobraćajnog sistema, raskrsnice bulevara i ulice Fillipa Kovačevića (kod Opštine) i bulevara i ulice Veljka Vlahovića (kod teniskih terena)", istakao je Gregović.On apeluje na učesnike u saobraćaju, u prvom redu na vozače, da imaju strpljenja i toleranciju jedni prema drugima i prilagode svoju vožnju uslovima na putu.

Sekretarijat, kako naglašava, redovno održava zaštitne ograde koje veoma često zbog neprilagođene vožnje bivaju oštećene, a u prethodnih mjesec dana bila su oštećena i dva semaforska stuba."Zahvaljujemo se našim sugrađanima na razumijevanju zbog specifičnosti lokacije na kojoj se obavljaju aktivnosti. Radovi koji su u toku će biti okončani i sistem pušten u rad u naredna tri dana", zaključio je Gregović.


D.B.