26-10-2020

Hitna služba u Budvi dobila reanomobil sa najsavremenijom opremom u regionu

Jedninica Hitne medicinske pomoći u Budvi dobila je reanomobil sa najsavremenijom opremom u regionu vrijedan 60.000 eura, koji je obzezbijedio Zavod za Hitnu medicinsku pomoć u okviru projekta “RACE” i odobrenog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora.


Foto: Portal, RTV Budva

U prvoj fazi projekta nabavili su tri reanimobila, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 244. 714.65 eura.

“Vozila su mogla biti raspoređena u tri od 10 gradova koji su programsko područje. Uzimajući u obzir prethodnu raspodjelu vozila po organizacionim jedinicama, obimu posla i trenutnog stanja voznog parka vozila su raspoređena Jedinicama za HMP Podgorica, Nikšić i Budva. Partneri na projektu su Dom zdravlja Mostar, Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke Županije i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore”, saopšteno je iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore.

Zajednički pristup projekta je uskladiti kvalitet, standard, procedure, opremu i stručnu osposobljenost kadrova kojima je zajednički cilj unaprijediti kvalitet usluge na lokalnom nivou i pograničnom području. Tako se, dodaju, slijedeće faze projekta realizuju kontinuirano u naredne dvije godine sa nabavkom medicinske i trenažne opreme, edukaciji medicinskog i nemedicinskog kadra.

“Vodimo aktivnu politiku obnavljanja voznog parka i stvaranja što kvalitetnijih uslova za transport pacijenata, i od decembra 2016.godine do danas obezbijeđeno je 21 novo vozilo. Zavod za HMP Crne Gore pruža medicinske usluge svakog radnog dana od 00-24h 365 dana u godini svim pacijentima, a trenutni rad Zavoda za HMP je usklađen sa aktuelnom epidemiološkom situacijom uzrokovanom COVID infekcijom. Naši medicinski timovi pružaju usluge kako u ambulanti, tako i na terenu pacijentima sa simptomima kovid infekcije, čineći maksimalne napore kako bi kvalitet medicinskih usluga bio što bolji u datim okolnostima”, dodaju u saopštenju.

Rad organizacionih jedinica Zavoda za HMP funkcioniše preko medicinskih timova, a broj medicinskih timova je određen sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

“Način organizacije rada u Zavodu za HMP je koncipiran da po prijemu i trijaži poziva na 124 koji se obavlja od strane dežurnog doktora medicine, medicinski timovi na teren izlaze u skladu sa raspoloživim medicinskim ekipama u datom trenutku”, zaključuje se u saopštenju.