01-07-2020

I budvanski ljekari pružaju podršku nikšićkim kolegama

Više desetina ljekara iz Tivta, Budve i Kotora pridružili su se ljekarima drugih crnogorskih opština koji su izrazili podršku svojim kolegama iz Nikšića.


Foto: Arhiva, portal RTV Budva

Ljekari sa spiska koji su podržali kolege i Nikšića:

dr Živadin Petrović, specijalista medicine rada

dr Rajna Dapčević, specijalista mikro biologije

dr Milena Filotić, specijalista medicine rada

dr Nevenka Duletić, specijalista neuropsihijatrije

dr Nives Nedović, specijalista opšte medicine

dr Marija Zekić, specijalista opšte i porodične medicine

dr Milica Marović, specijalista ginekologije i akušerstva

dr Marija Kustudić, specijalista ginekologije i akušerstva

dr Milka Novović, specijalista neuropsihijatrije

dr Olivera Simić Kovačević, specijalista dermatovenerologije

dr Goran Pešović, opšta medicina

dr Gordana Pešović, stomatolog

dr Svetlana Mandić, specijjalizant mikrobiologije

dr Slobodan Krapović, specijalista hirurgije

dr Vesna Radonjić, specijalista biohemije

dr Božidar Vujičić, stomatolog

dr Tamara Todorović, specijalista mikrobiolog

dr Jelica Popović, opšta medicina

dr Jovana Rakonjić, specijlaizant oftamologije

dr Anđela Bečić, specijalizant interne medicinne

dr Marko Mitrović, specijalizant medicine rada

dr Ljiljana Krstajić, specijalista pedijatrije

dr Dragoje Čizmović, specijalista pedijatrije

Prof. dr Ranka Mirković, specijalista pedijatar

dr Žarko Nikčević, specijalista mikrobiologije

dr Borka Miljković, specijalista oftamologije

dr Vojin Miljković, opšta medicina,

dr Sara Miljković, opšta medicina

dr Veselinka Vesna Knežević, stomatolog,

dr Mirjana Gregović, stomatolog

dr Slavica Todorović, stomatolog

dr Aleksandar Ćorović, stomatolog

dr Predrag Ćorović, stomatolog

dr Danijela Drpljanin, stomatolog

dr Jovan Milović, specijalizant urgentne medicine

dr Jelena Pejović, specijalista sportske medicine

dr Jelena Potpara, stomatolog
Izvor: Vijesti