23-05-2019

IMZ: Pijesak iz Bojane za nasipanje odbojkaških terena u Budvi

Uprava za vode ustupila je 250 kubnih metara pijeska za nasipanje odbojkaških terena (odbojka na pijesku) u okviru Igara malih zemalja koje počinju u Budvi 28. maja.

IMZ: Pijesak iz Bojane za nasipanje odbojkaških terena u Budvi | Radio Televizija Budva

Država Crna Gora je preko Crnogorskog olimpijskog komiteta domaćin XVIII po redu Igara malih zemalja Evrope, vrlo značajne sportske manifestacije od obnove nezavisnosti koja se organizuje u Crnoj Gori.

Igre će se održati u pet gradova sa sjedištem u Budvi, u periodu od 28.05.2019. – 01.06.2019. godine. Očekuje se preko 2000 učesnika i takmičiće se u 10 sportova i 122 sportske discipline.

edan od sportova koji je na programu Igara je i odbojka na pijesku.

“Crnogorski olimpijski komitet obratio se Upravi za vode zahtjevom za donaciju ulcinjskog pijeska za potrebe nasipanja terena koji jedino zadovolja stroge kriterijume Evropske odbojkaške federacije u smislu propisane granulacije. Takođe, pijesak sa Velike plaže po svojim svojstvima bezbjedan je i pogodan za korišćenje za ovu vrstu namjene, jer rječni pijesak nije bezbjedan za igranje i nije dozvoljen za korišćenje. Lokacija terena za odbojku na pijesku je kompleks turističkog naselja “Slovenska plaža”-Budva gdje su smješteni svi učesnici“, navodi se u Informaciji koju je Vlada usvojila.

Po pravilima Evropske odbojkaške federacije moraju postojati dva terena. Dimenzije terena za igru su 16m x 24m dok su dimenzije pomoćnog terena 14m x 22m. Debljina pijeska mora biti najmanje 35cm, a količina potrebna za napisanje terena iznosi 250m³.

Kako je Uprava za vode organ nadležan za realizaciju i praćenje radova na desnom rukavcu rijeke Bojane u cilju održavanja njene protočnosti, to se podnosilac zahtjeva Crnogorski olimpijski komitet obratio nadležnom organu za donaciju ulcinjskog pijeska neophodnog za nasipanje odbojkaških terena.

“Međutim, materijal se može iskoristiti i u druge svrhe kao materijal za izradu sportskih terena, a dijelom takođe za osvježavanje plaža. Imajući u vidu da se materijal može iskoristiti i za izradu sportskih terena, a takođe i značaj ove manifestacije za unapređenje promocije naše države kroz sport kao i podsticanje i razvoj sporta, smatramo da se dio materijala koji je izvađen iz Bojane može iskoristiti za nasipanje odbojkaških terena, u količini od 250m³”, zaključuje se u Informaciji.


Izvor: reprezentacija.me