01-10-2019

Infofest Budva: Crna Gora fokusirana na digitalni transformativni talas

Informaciono-komunikacione tehnologije predstavljaju možda do sada i najveću šansu za ekonomski rast, povećanje konkurentnosti i transformaciju privrede i društva u našem regionu.

Infofest Budva: Crna Gora fokusirana na digitalni transformativni talas | Radio Televizija Budva

Podrška digitalnoj transformaciji Zapadnog Balkana eksplicitno je i snažno data usvajanjem Digitalne Agende za ZB koja je tzv. Sofijskom deklaracijom maja 2018. godine podržana od strane svih predsjednika Vlada u regionu“, kazao je državni sekretar Ministarstva ekonomije Milan Srzentić na Međunarodnoj konferenciji „Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija“ koja se održava u Budvi.

Digitalnom agendom su obuhvaćeni projekti iz oblasti razvoja širokopojasnog pristupa internetu, digitalnih vještina, rominga, sajber bezbjednosti, data ekonomije, podrške start-up preduzetništvu i drugi.

Ministarstvo ekonomijeCrna Gora je fokusirana na digitalni transformativni talas, na mogućnosti koje on pruža i na nosioce promjena koje dolaze. Državni sekretar Srzentić je rekao da smo u oblasti elektronskih komunacija uskladili propise sa evropskim regulatornim okvirom i svojim politikama omogućili investitorima stabilan investicioni ambijent. Crna Gora će uskoro započeti i rad na pripremi zakonskih propisa u cilju transponovanja novog EU akija, ili novog Telekomunikacionog koda Evropske Unije, u naš pravni sistem. Pozdravljamo i najavljene aktivnosti Agencije za narednu godinu, a koje se tiču izrade Strategije uvođenja mreža i usluga Pete generacije u Crnoj Gori i tehničkih priprema za e-aukciju.

„Upravo ova napredna mobilna tehnologija predstavlja glavnu kariku povezivanja u vremenu koje je pred nama. Dosadašnje tehnologije omogućavale su, uglavnom, komunikaciju između ljudi i pristup globalnoj internet mreži, uključujući i brojne usluge sa dodatom vrijednošću. Sa druge strane, mreže Pete generacije obećavaju svijet u kojem nijesu povezani samo ljudi, već se i objekti povezuju i komuniciraju - kako međusobno, tako i sa ljudima“, istakao je Srzentić.

Rečeno je da promjena od 4G ka 5G nije samo stvar većih brzina, novih baznih stanica i nove korisničke opreme. Kao nikada do sada, potreban je razvoj zasnovan na sinergiji naučno-istraživačkih krugova, privrede i javnog sektora.

Srzentić je takođe kazao da su politike Vlade Crne Gore, kao i većine vlada u regionu, snažno usmjerene ka stimulisanju i jačanju inovativnosti kao faktora daljeg privrednog razvoja, što će, vrlo brzo, dati vidljive i održive rezultate i zaključio da su “Ključni pravci našeg djelovanja nastavak aktivnosti na unaprijeđenju poslovnog ambijenta za razvoj digitalne infrastrukture, finansijska i institucionalna podrška razvoju inovacija, kao i povezivanje naučno-istraživačkih i preduzetničkih krugova u cilju stvaranja novih vrijednosti koje će nas, kao pojedince i kao društvo, učiniti konkurentnim na globalnom digitalnom tržištu.“

Konferencija se ove godine održava 17. put po redu i jedan je od vodećih skupova regulatora na kom se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija.