10-02-2018

Inspekcija zabranila dalju gradnju "Porto Budva"

Inspekcija Ministarstva turizma i održivog razvoja zabranila je dalju gradnju na gradilištu Porto Budva.

Inspekcija zabranila dalju gradnju

Dalji radovi na gradilištu su zabranjeni zbog ugroženosti života ljudi i okolnih objekata, a na inicijativu predsjednika Opštine Dragana Krapovića.

Krapović je u razgovoru sa Tanjom Mandić za TV Budva kazao da je AlArt znao u šta ulazi, i da je ovo trusno područije. To što je temeljna jama iskopana tako da je pokrenula okolno tlo, odgovornost je samo izvođača.Krapović ističe da su građevinski eksperti za puteve naložili raskopavanje Mediteranske ulice, istraživanje situacije i tek onda vraćanje u prvobitno stanje.

Kako on kaže to je posao koji ce koštati preko 200 hiljada eura, odnosno to je početni iznos štete koju je Opštini pričinio Al Art centar.

Predsjenik Krapović negirao je bilo kakvu mogućnost da štetu snosi opštinski budžet.