24-01-2020

"Istorija ženskog aktivizma u Crnoj Gori" tematski forum u hotelu Budva

Od 22. do 24. januara u hotelu Budva održava se tematski forum sa NVO-ima na temu "Istorija ženskog aktivizma u Crnoj Gori".