06-10-2022

Izložba crteža i kolaža umjetnice Kristine Milivojević "Inkarnati"

U organizaciji JU Muzeji i galerije Budve u utorak, 4. oktobra u Spomen-domu „Crvena komuna” u Petrovcu, otvorena je izložba crteža i kolaža umjetnice Kristine Milivojević pod nazivom Inkarnati.

Izložba crteža i kolaža umjetnice Kristine Milivojević

Kustoškinja izložbe je mr Miliijana Istijanović. Izložbu je otvorila Katarina Gazdić Ilić, istoričarka umjetnosti:

„Večeras pred nama u galeriji „Marko Krstov Gregović” nalazi se dinamična i višeslojna postavka. U serijama crteža ugljenom na papiru, eksperimentalnih kolaža, digitalnih grafika i video zapisom, koji čine jedinstveni ciklus „Inkarnati”, Kristina Milivojević nas vodi putem snovitih sećanja poigravajući se potencijalnim identitetima. U kretanjima od sofisticiranog,
suptilnog do ekspresivnog crteža, bavi se integracijom i dezintegracijom ljudskih figura", kazala je.

Prateći nit podsvesnog i nelogičnog, ostavlja formu u nagoveštaju onoga što jesmo i šta možemo biti, oduzimanjem sebe a dodavanjem drugog, sa idejom stvaranja mogućih ljudskih identiteta...

"Upotrebom sintetičkih materijala u svojim kolažima, poput plastike kojom čovek nastoji da „obogati” i transformiše sebe i svet oko sebe, postavlja pitanje duhovnog uzdizanja na putanji
dubokog estetskog i ekološkog poniranja. Idući dalje u prostore digitalnih medija, Kristina gradi umetničke kompozicije vlastitih iskustava istražujući sopstvo u hodnicima sećanja. Bavi se i
pozicijom žene u društvu, koja je u ovim trenucima posebno aktuelna. U svom video radu, tačkom jedinstvene perspektive, kategorije vremena i prostora gube svoju vrednost. Izmiče nam
svet kojem ONA ide u susret i ostaje skriveno i nemerljivo ono što predstoji na njenom putu. U eteričnoj atmosferi svog umetničkog izražavanja Kristina Milivojević stvara nove svetove, saopštavajući nam da svaki trenutak ima svoj smisao i značaj, a da sama ideja preuzeta iz savremenog trenutka umetničkim opipavanjem i uobličavanjem pripada sferi večnog”, zaključila je ona.