04-09-2015

Izložba fotografija Balše Gobović

U petak 4. septembra 2015. godine sa početkom u 20:30h biće otvorena izložba fotografija Balše Gobović.

Izložba fotografija Balše Gobović | Radio Televizija Budva

Autor će se predstaviti sa 20 analognih fotografija manjeg formata.

Balša Gobović je nagrađivani umjetnički fotograf iz Crne Gore. U svojoj praksi, Balša koristi digitalne i analogne fotografske medije. Međutim, njegovi umjetnički radovi se baziraju na crno–bijelom filmu različitih formata i alternativnim procesima štampe (štampa u mračnoj komori na fotoosjetljivom papiru koristeći želatin srebro i platinotipiju kao tehniku, platinum paladium).

U svojim fotografijama, Balša se bavi tradicijom i sjećanjima, nostalgijom i melanholijom, i to kroz sopstvena iskustva. Na univerzalnom nivou, fotografije su komentar na socijalno okruženje u modernom dobu, sa tonom senzibilnosti ka bogatoj istoriji i tradiciji podneblja sa kojeg dolazi. Njegov posljednji projekat Before I Forget | Prije Nego Što Zaboravim, prikazuje isječke iz tradicije i okruženja koji se mijenjaju pod uticajem ekonomske tranzicije i modernizacije društva na prostoru Balkana. Takođe, ovaj projekat je istraživanje sopstvenih sjećanja na djetinjstvo i mladost u Crnoj Gori.

Balšina filozofija o fotografskoj praksi je da film, kamera velikog formata, i alternativni procesi snimanja i štampe, zahtijevaju ne samo emotivno povezivanje između fotografa i objekta ili subjekta koji se snima, nego i fotografa sa samim sobom. Film na fizičkom nivou sadrži objekat koji je fotografisan u trenutku kada je pritisnuto dugme za okidanje. Prema tome, film ne sadrži samo momenat ispred objektiva, već i emocije fotografa dok pravi svoju fotografiju.

Zaključno se može reći da za Balšu slika u okularu, u momentu okidanja, integriše u odlučujući momenat cjelokupni emotivni i intelektualni habitus fotografa.