12-10-2018

Izložba Slobodana Slovinića "Lament nad ostrvom Sveti Nikola"

Otvaranje izložbe "Lament nad ostrvom Sveti Nikola" budvanskog umjetnika Slobodana Boba Slovinića će se odžati u subotu, 13. oktobra u 17.30 časova u konobi Feral (Trg palmi 12, Stari grad).Te večeri će biti upriličen razgovor sa autorom koji će voditi Jelena Papović, akademska slikarka iz Budve.

Tokom trajanja izložbe (13.–21. oktobar) organizovan je prateći program, čija je centralna tema upravo ostrvo Sveti Nikola, među Budvanima poznatije kao Školj.

Naime, u četvrtak, 18. oktobra u 17.30 časova na Trgu palmi će biti održana diskusija „Potencijalna devastacija Školja“, na kojoj će govoriti arhitekta Borislav Vukićević, prof. Dr Rade Ratković, dekan fakulteta za biznis i turizam, i Vuk Iković, doktorand Prirodno-matematičkog fakulteta, koji piše disertaciju na temu „Uticaj izgradnje na morske ekosisteme”.

Moderatorka programa će biti Iva Bajković, voditeljka i urednica TV Budve.

Treće večeri, u nedelju, 21. oktobra, takođe u 17.30 časova na Trgu palmi, „Razgovore o Školju“ vodiće Dušica Vugdelić, a učesnici će biti građani i ribari Budve i Paštrovića.

Organizator izložbe i pratećeg programa je NVO Feral koji se bavi očuvanjem budvanskog kulturnog nasleđa, a projekat su podržale Opština Budva i Turistička organizacija opštine Budva.

U nastavku donosimo dio teksta iz kataloga koji je napisao Slobodan Bobo Mitrović, arhitekta i predsjednik mjesne zajednice Stari grad Budva: „Punih dvadeset godina, prijatelji i građani Budve potpisuju peticije protiv gradnje na ostrvu Sv. Nikola, inspekcije i tužioci zatvaraju oči, Opština i Ministarstvo se dopisuju, na javnim raspravama stručnjaci polemišu, a Slobodan Bobo Slovinić slika.

Slika i crta ostrvo Sv. Nikola sa užasnutim predosjećam da će nestati njegova muza, vjekovna inspiracija desetina generacija slikara. Graditelji, planeri, „investitori spasioci“ su krenuli da narušavaju vjekovnu harmoniju prirode i čovjeka. Prije 18 godina Slovinić je na Sv. Stefanu postavio izložbu 40 gvaševa, ne bi li svojim slikama uticao na svijest o vječnim ljepotama ostrva koje treba sačuvati.

Povremeno, i sada na otvorenom budvanskom trgu, Slovinić slike Školja inkorporira u enterijer Stare Budve, među stotine zaljubljenika Budve i Školja, među potpisnike Peticije. Upravo je to čin njegove pobunjene ljubavi za ostrvo, čin umjetničkog kreativnog gesta. Same slike, kao i prateći tekst su nadahnuće Slovinića, njegov opsesivni subjekt.

To „morsko čudo“ ta „galija božanska“ kako on kaže je stjecište mediteranske flore i faune, opojnih mirisa, toplih morskih struja i južnih vjetrova, živog svijeta ptica, riba i podmorja. Sve je to mjera ljepote svakodnevnog življenja građana turista sa ostrvom. Na njegovim slikama, Školj se otima, propinje, ne da se tim alavim silama koje čitavi jedan humani živi svijet ubijaju. Svojim prepoznatljivim likovnim rukopisom Slovinić plovi svojim duhovnim refleksijama mora i hridina, kamena i zelenila, neba i plaža, opijen mirisima, pritom likovno ekspresivno uzbuđen a i filozofski uznemiren, pita se ima li razlike između umjetnosti i stvarnosti, jer dok slika ostrvo on živi, pulsira, prožimaju se, a isto osjećanje imamo i mi koji posmatramo slikarske prizore. Tako se u grču straha za nestanak ostrva dešava taj nulti momenat, ta totalna identifikacija slike sa životom, spajanje umjetnosti i života, što Slovinić potresno, izvodi u velikom majstorstvu.

Da li će jednog dalekog dana, kao što Pikasova Gernika podsjeća na davno zaboravljeno bombardovano selo u Španiji, ostati Slovinićeve slike – svjedočanstvo, da je tu ispred Budve nekada “plovilo” jedno skoro biblijsko ostrvo, koje je ljude činjelo srećnim?

Dr Srđa Zlopaša, psihijatar, psihoterapeut i jedan od osnivača NVO Feral je povodom ove izložbe napisao: „Slovinićeve antropomorfne stijene, njegove fantazmogorije obala karakteristične su i za cikluse ovog autora, kao da koristi fenomen paraidolija kada u prirodnim objektima vidimo ljudske obrise, lica, tijela, one kao da relativizuju granicu između živog i neživog. Sada je Školj sublimacija tog procesa. Čovjek-grad-ostrvo. Ciklusom „Lament nad Školjem” Slovinić otvara proces žaljenja za izgubljenom mediteranskom utopijom koja nestaje u čeljustima betona i pohlepe. S obzirom na to da ova izložba u organizaciji „Feral”-a ima angažovani karakter odbrane Školja, završimo u nadi da će se Budvani izboriti za Školj, umjesto što će za njim žaliti, kao i za većinom propuštenih šansi...“

Želja društva Feral je da ovom izložbom i pratećim programom koji će biti održan za vrijeme trajanja izložbe, istakne ogromnu vrijednost koju ostrvo Sveti Nikola ima za Budvu i njene građane.

Ove vrijednosti su slojevite, pa tako i sam program razmatra pitanja o Školju iz umjetničke, stručne i društvene perspektive.