17-12-2017

Izvještaj o javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o budžetu opštine Budva za 2018. godinu

Javna tribina (Mjesne zajednice Petrovac, Sveti Stefan, Buljarica, Reževići, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica), održana je 05.12.2017. godine u Petrovcu,

Izvještaj o javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o budžetu opštine Budva za 2018. godinu | Radio Televizija Budva

Uvodnu riječ dao je Petar Odžić, koji je pozdravio prisutne i naveo da je budžet opštine Budva za 2018. godinu planiran na iznos od 39.453.974,00 EUR, što je za oko 2,5 miliona eura više nego prošlogodišnji plan.

Najveći razlog za ovaj veći iznos u odnosu na 2017. godinu je budžetska pozicija – sredstva prenesena iz prethodne godine koja su planirana u iznosu od oko 6,5 miliona eura. Govorio je i o proceduri donošenja budžeta, a naveo je opšte podatke o primicima i izdacima, kako kapitalnim, tako i tekućim.

Istakao je da ovaj Nacrt budžeta sa jedne strane razvojni, a sa druge sanacioni. Razvojni je u smislu kapitalnih investicija, odnosno predviđenih kapitalnih projekata. A koliko će biti razvojni zavisi najviše od plaćanja obaveza prema preduzeću WTA – tretman i prečišćavanje otpadnih voda.

U nastavku izlaganja Petar Odžić je govorio da opština Budva finansijskipomaže i u sferama gdje nije zakonski u obavezi. Za
obrazovanje je planiraniznos od 100.000,00 EUR, za nabavku udžbenika budvanskih osnovaca, za poboljšanje zdravstvenih usluga ( rad turističke ambulante i podstanica hitne medicinske pomoći) 70.000,00 EUR, 50.000,00 EUR za podsticaj poljoprivredne proizvodnje (budžetska pozisija – materijal za posebne namjene, u okviru sekretarijata za privredu) .

Takođe, u Nacrtu budžeta je planiran iznos od 50.000,00 EUR za zakup neke od plaža, čime bi ta plaža bila oslobođena od mobilijara i bila besplatna za mještane i turiste
(budžetska pozicija – zakup zemljišta, u okviru sekretarijata za zaštitu imovine). Pored toga, opština kroz poziciju – jednokratne socijalne pomoc.

Opširnije možete čitati na sajtu Opštine Budva.