16-10-2021

Javna rasprava o budžetu opštine Budva za 2021. godinu

Sekretarijat za finansije Opštine Budva upućuje javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2021. godinu.

Javna rasprava o budžetu opštine Budva za 2021. godinu | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Javna raspra o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2021. godinu će trajati 15 dana, tj. od 11.10. do 26.10.2021. godine. Program održavanja javne rasprave je objavljen na RTV Budva, na internet adresi opštine Budva www.budva.me (web strana Organi lokalne uprave i službe/Sekretarijat za finansije /Novosti) i na oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br.3.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave, a uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom Covid-19, Sekretarijat za finansije obavještava da neće biti organizovane javne tribine, već zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu proslijediti: u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za finansije Opštine Budva, Trg sunca br.3, ili putem e-mail adrese: [email protected]