19-11-2018

Javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o budžetu Opštine Budva

Sekretarijat za finanasije Opštine Budva pozvao je građane, preduzetnike, preduzeća, mjesne zajednice, organe lokalne samouprave, NVO, kao i javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Opština da dostave svoje predloge, sugestije i stavove u vezi pripreme Nacrta odluke o budžetu Opštine Budva za 2019. godinu.

Javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o budžetu Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu traje 15 dana, od 16. do 30. novembra.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku Javne rasprave, Sekretarijat za finansije obavještava subjekte da svoje primjedbe, predloge, stavove i interese mogu izraziti:

- Na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Petrovcu u zgradi JU "Crvena komuna", dana 19. novembra 2018. godine, od 11 časova.

- Na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Budvi, u Sali Opštine Budva, dana 20. novembra, od 10 časova.

- Na stručnoj javnoj raspravi (starješine organa uprave, direktori javnih ustanova i preduzeća, korisnika budžetskih sredstava) koja će biti organizovana u Budvi, u Sali Opštine Budva, dana 20. novembra, od 13 časova.

- U pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za finansije Opštine Budve, Trg sunca br. 3

- Putem e-mail adrese: [email protected]

Sekretarijat je dužan da obradi sve podatke prkupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o istom, koji će biti objavljen 2. decembra na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne samouprave i službe/Sekretarijat za finansije/Novosti i na oglasnoj tabli Opštine Budva.

Kompletan Nacrt budžeta za 2019. godinu možete pogledati na OVOM LINKU.