12-08-2019

Javni poziv za ugostiteljske terase

Sekretarijat za zaštitu imovine Opštine Budva, objavio je Javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa, koje se najvećim dijelom nalaze u kontakt zoni Stari grad.


Javni poziv će biti otvoren do 20. avgusta, a dan kasnije, tačno u podne, u zgradi Opštine Budva, biće održano javno otvaranje ponuda, kojem mogu prisustvovati svi ponuđači.

Predmet prikupljanja ponuda su djelovi katastarskih parcela kojim raspolaže i upravlja Opštine Budva i koji se ustupaju na korišćenje sa namjenom realizacije Programa privremenih objekata za period od 2019. do 2023. godine.

Ovdje možete pogledati kompletan Javni poziv, kao i o kojim lokacijama je riječ

Foto: Slaven Vilus