10-07-2019

Još danas javna rasprava o porezu na nepokretnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva upućuje javni poziv za učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o porezu na nepokretnosti.

Još danas javna rasprava o porezu na nepokretnosti | Radio Televizija Budva

Nacrt odluke možete da preuzmete ovdjeJavna rasprava o nacrtu Odluke o porezu na nepokretnosti, od dana objavljivanja Programa održavanja javne rasprave na RTV Budva, kao i na interenet adresi opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ Uprava lokalnih javnih prihoda/Novosti i na Oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva, tj. od 02.07. do 18.07.2019. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Uprava lokalnih javnih prihoda obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu izraziti:


  • na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Budvi, u zgradi Opštine Budva, skupštinska sala, dana 09. i 10.07. 2019.godine u 12 h;

  • u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, kancelarija br. 69, Trg sunca br. 3;

  • putem e-mail adrese [email protected],

  • u neposrednoj komunikaciji sa Veselinom Marićem, Tinom Teodorović i Tanjom Radović-Đurčić, u kancelariji br. 69 i 76 Uprave lokalnih javnih prihoda opštine Budva, u vremenu od 09 do 11 h, svakog radnog dana, za vrijeme trajanja perioda javne rasprave ili putem broja telefona 033/ 474 – 330.Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 20.07.2019. godine.

Izvještaj iz prethodne tačke Informacioni centar Opštine Budva, objaviće 21. 07. 2019. godine na internet adresi Opštine Budva target=_blank href=http://www.budva.me>www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ uprava lokalnih javnih prihoda/ Novosti i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.