27-11-2018

JP Morsko dobro : Uređenje Slovenske obale u Budvi predstavlja veliki izazov

Povodom saopštenja Opštine Budva u vezi velikog broja zakupaca privremenih objekata u zoni morskog dobra koji upućuju zahtjeve i inicijative Opštini, reagovalo je JP Morsko dobro.

JP Morsko dobro : Uređenje Slovenske obale u Budvi  predstavlja veliki izazov | Radio Televizija Budva

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u skladu sa zakonskom obavezom dostavlja Programe privremenih objekata u zoni morskog dobra na mišljenje primorskim opštinama.

"Navedeno je propisano članom 116 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nepobitna je činjenica i da je Opština Budva prethodnih godina uredno i u roku dostavljala svoje sugestije i primjedbe na sve dostavljene Programe.

Tako je i ovog puta u smislu navedene zakonske odredbe, a u cilju dobre saradnje i kvalitetnije primjene budućeg Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra, Opštini Budva kao jednoj od učesnica u procesu izrade, dostavljen zahtjev za mišljenje na Inicijativu faznog uklanjanja objekata sa lokaliteta Slovenska obala.

Jasno je da uređenje Slovenske obale u Budvi možda predstavlja najveći izazov i iziskuje sistemsko rješenje u cilju podizanja kvaliteta i sadržaja ovog prostora, kao i da to zahtjeva nešto više posvećenosti i sistematičnosti u njegovom planiranju.

Ipak iznenadila nas je burna reakcija Opštine Budva koja ovog puta, mimo ustaljene prakse i zakonske procedure, odjednom nije zainteresovana da učestvuje u procesu donošenja jednog od ključnih dokumenata koji se direktno tiče funkcionisanja najfrekfentnije zone u njihovom gradu.

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata učešće opštine u primjeni Programa privremenih objekta u zoni morskog dobra ogleda se i u tome što Glavni gradski arhitekta daje saglasnot na izgled i materijalizaciju svakog planiranog objekta. Moramo istaći da i ovdje itekako očekujemo posvećenost kvalitetnijim rješenjima već od naredne godine.

JP Morsko dobro je stava da se svaki problematičan lokalilet najprije treba planski i infrastrukturno osmisliti i urediti po visokim standardima. Samim tim nema dileme da za neprimjerene privremene objekte, njihov broj i sadržaj ne može biti mjesta u planskim dokumentima, koje treba raditi kao cjelovito i trajno rješenje u cilju podizanja kvaliteta turističke ponude Budve.

Ovakve primjere upravljanja destinacijom kroz plansko i osmišljeno djelovanje sa lokalnim samoupravama, JP Morsko dobro već ostvaruje sa Opštinom Bar kroz projekat rekonstrukcije priobalnog pojasa, trga i šetališta u Sutomoru, takođe i sa Opštinom Herceg Novi kroz projekat uređenja šetališta Pet Danica. Izgradnja šetališta “Pine” u Tivtu jedan je od dobrih primjera kako se planski tretira pojas morskog dobra.

Dalje, rekonstrukcija obalnog šetališta “lungo mare” u Krašićima koja je upravo aktuelna još je jedan pozitivan primjer saradnje ovog preduzeća sa Opštinom.

Iskoristićemo priliku da ovim putem pozovemo i predstavnike Opštine Budva da kroz plansko i transparentno rješenje već od naredne godine zajedno pristupimo uređenju ovog prostora na kvalitetan i dugoročan način", naveli su iz ovog preduzeća.