09-11-2018

Kad se najbolje vagati

U sredini sedmice vaga pokazuje prosječnu težinu, prema kojoj se možemo dobro orijentisati.

Kad se najbolje vagati | Radio Televizija Budva

Tokom sedmice redovno gubimo težinu, ali se za vikend redovno gojimo. Logična posljedica toga je da u nedjelju imamo najveću težinu, a u petak uveče smo najlakši. To su zaključili naučnici s Univerziteta Kornel u nedavno provedenom istraživanju.

Zato naučnici sugerišu da se vagamo srijedom. U sredini sedmice vaga pokazuje prosječnu težinu, prema kojoj se možemo dobro orijentisati i preduzeti neophodne mjere.