12-02-2015

Kasnile uplate, pa i projekti NVO

U cilju bolje kordinacija lokalne uprave i civilnog sektora u Akademiji znanja održan je sastanak sa predstavnicima NVO kojima su odobreni projekti po konkursu za 2014. godinu i do 15. januara, isplaćena finansijska sredstva.

Kasnile uplate, pa i projekti NVO | Radio Televizija Budva

Od 27 odobrenih projekta, samo 8 NVO ih je realizovalo u cjelosti, neki projekti su u završnoj fazi a za one koji zbog kasnih uplata sredstava nijesu ni krenuli u realizaciju, pokušaće se naći kompromisno rješenje do aprila mjeseca kada će biti raspisan konkurs za 2015. godinu.

Novine u apliciranju i finansijskim izvještajima, precizirala je sekretarka Sekretarijata za lokalanu upravu Opštine Budva, Tanja Kažanegra.